IMF FOBİMİZ Mİ VAR?

IMF  Başkan yardımcısı Krueger, asgari ücret seviyesinin yüksek olduğunu söyledi ve   “Türkiye gibi işsizliğin yüzde 11.5, kayıtdışının fazla olduğu bir ülkede asgari ücretin seviyesi üzerinde durulmalıdır ‘’  dedi.

Krueger’e ‘’Türkiye de bir sosyal patlama mı yaratmak istiyorsun?‘’ diye kızıyoruz… Gerçekte ise kendimize kızmalıyız..

Aslında  Krueger’in söylediği, 1999 yılında IMF ile yapılan standby düzenlemesinin, yeniden ifade edilmesinden başka bir şey değildir… Yeni Standby’da da aynı yaklaşımın yer alacağını herkes biliyor… Çünkü , IMF‘nin yaklaşımı bu şekildedir..

 IMF‘nin kuruluş felsefesi dünyada para istikrarını sağlamaktır. Bunun için dış borcu olan gelişmekte olan  ülkelerin , dış borçlarını ödemelerine öncelik vermektedir… Ülkelere önerdiği iktisat politikalarının  altında yatan gerçek şudur: ‘’İçeride insanlar açlık sınırında geçinsinler.. Devlet hizmet yapmasın.. İç tasarruf sağlansın… Bu iç tasarrufla dış borcunuzu ödeyin.” 

Başka bir ifade ile IMF Osmanlıdaki Düyunu Umumiye’nin modern versiyonudur…

Bizim en eksik yanımız, kendimize olan güven eksikliğimizdir… Bunun içindir ki,  kendimizi  sürekli IMF gözetimi altına sokuyoruz…

1961’den bugüne asker-sivil, bütün hükümetler IMF’den medet umdular… IMF ile 19 defa, standby yapıldı… Bunları yapanlar:

 

 

 Yıl                                Başbakan        Standby 

 

1961                                Gürsel                   1

1962-1965                      İnönü                     4

1966-1970                      Demirel                5

1978                                Ecevit                   1

1979-1980                      Demirel                2

1983                                B. Ulusu                2

1994                                T.Çiller                  1

1999-2002                      Ecevit                   2

 2005                              T.Erdoğan             1

 

1990’lı yıllara kadar IMF ile yapılan Standby düzenlemesi  bir yıllık sürelerle yapılıyordu. 1990 sonrası üç yıllık sürelerle yapıldı.

En fazla IMF Demirel dönemlerinde geldi.. 7 defa… Ve bugüne kadar 19 defa standby yapıldı.

Yabancı hayranlığımız, IMF’de de kendini gösteriyor… Örneğin Krueger’i  IMF’de görev almadan önce de sık sık  Türkiye’ye getirdik…  IMF uzmanları geldiğinde, Bakanların  önünde yürüyorlar…

Yabancı hayranlığımız  farkına varmadan tenkitlerimize de yansıyor… Kızınca, ‘’yeni liberal politikalar’’ı suçluyoruz..Halkta  bir şey anlamıyor.. Oysa kimse bizi IMF mahkum olun ve yeni liberal politikaları uygulayın diye zorlamadı.. 

Kaldı ki, dünyada 2 sosyo-ekonomik sistem var… Kapitalist ve Kominist sistem… Kominist sitem çöktü…  Kapitalist sistem içinde kendi ekonomik ve sosyal yapımız uygun ve  sosyal politikalar ağırlıklı bir düzen kurmamız da  mümkündür…

Bütün bunlar kendimize güvenmemizle mümkün olur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir