HUKUKSUZ DEMOKRASİ OLUR MU?

Balyoz davasında, mahkemenin belge asılları Genel Kurmayda olduğu şeklindeki kararı basında yer almış buna karşılık genel Kurmay da ‘’Mahkemeye, balyoz darbe planı yapıldığına dair seminer kayıtları içeren bir CD, yazı veya benzeri herhangi bir belge gönderilmediğini ‘’ ve  Sanık avukatlarının haklı olduğunu açıklamıştır.

 

 

Bu tartışma tam olarak anlaşılmadı. Eğer mahkeme iddia edildiği gibi sahte belgelere bakarak karar verdiyse bu Türk yargı tarihine kara leke olarak geçer. Sonucu yanlış  bir yargı kararından daha ağır olur.

 

Aslında yargı kararlarının ,  tartışılmayacak kararlar olması gerekir. Aksi halde yargı kararları tartışılırsa, demokrasi de  tartışılır… İnsanlar kendini güvende  görmez. Kamu vicdanı rahatsız olur.

 

Dünyada yargı kararları  en fazla darbelerden sonra tartışılır… Çünkü darbelerden sonra ortada yargı erki kalmaz. Bu gün kamu oyunda yargı için  yapılan tartışmalar, 1980 darbe sonrasından  daha fazladır.  

 

2011 yılının başında , metropol araştırma kuruluşu , Ergenekon davası konusunda halkın tepkisini ölçen bir araştırma yaptı. Bu araştırmada sorulan ‘’ Ergenekon davasının adalete ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürüdüğüne inanıyormusunuz  ? ‘’ sorusuna Halkın yüzde 31.9 evet inanıyorum , yüzde 40.1’i hayır inanmıyorum ve yüzde 22’si de cevap yok veya fikrim yok , şeklinde cevap verdi.

 

Yani davaya inanmayanlar , inananlardan daha fazla çıktı. Bu günlerde bir kamu oyu yoklaması yapılırsa , eminim ki  yüzde 10-20 arasındaki radikaller dışında , toplumun yüzde 80’i  Balyoz darbe planı  kararına inanmadığını söyleyecektir.   

 

Ergenekon ve balyoz gibi  davaların  yargılama sürecindeki  denge o kadar bozuldu ki , darbeler konusunda hassas olan Avrupa Parlementosu  da tepki gösterdi.   Avrupa Parlementosu  Türkiye raporunda   , Balyoz davasındaki kararların not edildiği , Darbe davalarının Türk demokratik sistemine  uygun şekilde işlediğininin  gösterilmesi gerektiği  ifade ediliyor. Ayrıca  davaların kapsamının çok geniş olması ve hukuki süreçteki eksiklikler  tenkit ediliyor. 

 

Başbakanın kuvvetler ayrılığını bir engel gibi açıklaması ve Ergenekon ve Balyoz davaları nedeniyle yine Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporunda ,  kuvvetler ayrılığına da yer  verme ihtiyacının duyulduğu anlaşılıyor. Bu bağlamda raporda ,  Anayasa çalışmalarında güçler ayrılığı ilkesine uygun bir kontrol-denge sistemine odaklanılması isteniyor.

Demokrasinin Evrensel kabul gören temel nitelikleri :

1.    Siyasal iktidarın özgür genel seçimlerle oluşması,

2.    İktidarın karar ve uygulamalarını denetleyebilen bağımsız yargı,

3.    Farklı toplumsal çıkar ve görüşleri temsil eden siyasal partiler,

4.    Farklı toplumsal kesimleri temsil eden ve siyasal katılımı kolaylaştıran dernekler, sendikalar gibi kitle örgütleri,

5.    Vatandaşın doğru bilgi edinmesini sağlayacak özgür kitle iletişim araçları, şeklindedir.  

 

Demokrasilerde  siyasi iktidarları denetleyen bağımsız yargı muhalefet

partilerinden daha önemli işleve sahiptir. Ergenekon ve balyoz davalarına halkın güveni azalmakla birlikte , genel anlamda toplum yargıya güven duymaktadır. Ancak Yargının kendi içinde çürüklere tepki göstermesi gerekir. Özellikle siyasi tavizler açısından dikkatli olunması gerekir. Siyasi baskılara göğüs germesi gerekir.

 

Günümüz toplumlarında ‘’Hukukun üstünlüğü ‘’ tartışılmaz bir kuraldır…  Çağdaş anayasalarda   devlet , “hukuk devleti” olarak yer almaktadır.

 

Hukuk devletinin özünde  yargı denetimine açık olması anlayışı vardır. Yine hukuk devleti ilkesi, yönetenlerin de yönetilenler gibi hukuka bağlılıklarını öngörür ve bunu bağımsız yargının denetimine ve güvencesine bırakır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir