HÜKÜMET İŞSİZE SAHİP ÇIKMIYOR

Ekonomik Kriz en fazla çalışanı vurdu. O kadar ki, eğer iş aramayan işsizleri de katarsak, işsiz sayısı 6.2 milyon kişiye ulaştı. Bunların 2 milyonu kriz nedeniyle işsiz kaldı.

 

Eğer krizin yarattığı işsizlik olarak bakarsak, Dünya da en fazla işsiz kalanlar Türkiye’dedir. Bunun nedeni AKP’ nin 7 yıl boyunca uyguladığı yanlış politikadır. 

 

AKP’ nin en belirgin tercihi olan düşük kur – yüksek faiz, iç üretimi dışa bağımlı kıldı. Sanayinin kullandığı aramalının yüzde 70’i ithal edildi. 2008 den başlayarak kur artışı, sanayide aramalı ithalatını pahalılaştırdı.

 

 

 

Dünya da üretimin düşmesine toplam talepteki düşüş neden oldu. Türkiye de ise hem talep düşmesi, hem de kurlardaki düzeltme etkili oldu. Aramalı pahalı gelmeye başlayınca, sanayi üretimi kısıldı. Birçok firma varlığını sürdüremedi… Ya da üretime ara verdi. Bu nedenle işsizlik arttı.

 

İşsizliğin artması, özel sektörde çalışanın istismarına neden oldu. Firmalar krizin maliyetini ücretleri düşürerek veya yeni artış yapmayarak

Çalışanlara yansıttı.

 

Sanayide çalışanların ücretleri düşüyor… Hükümet te bunu örnek göstererek ücret artışı yapmıyor.

 

Örneğin, TÜİK’ in açıklamasına göre, sanayi sektöründe brüt ücret endeksi 2009 birinci çeyrekte  (Ocak- Şubat- Mart):

 

  • Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında düştü.

 

  • Yine 2009 son çeyreğine göre de yüzde 8.5 oranında düştü.

 

Kamuda çalışanların ücretleri için TÜRK-İŞ ve Hükümet pazarlık yapıyor…

 

Hükümet Türk-iş’ e kamuda çalışan işçiler için, birinci ve ikinci yıl yüzde 3 ücret artışı teklif etti.  Oysaki merkez bankası beklenti anketine göre Hazirandan – Hazirana birinci yılsonu beklenen TÜFE oranı 6.59 dur. ikinci yıl için beklenen TÜFE  oranı ise yüzde 6.45’ tir.

 

Hükümetin yüzde 3 gibi düşük ücret artışı için TÜRK-İŞ’ e gerekçe olarak, İskenderun ve Ereğli demir çelik fabrikalarında işçi ücretlerinin düşürülmesini gösterdi. Bu fabrikalarda işsiz kalmak korkusuyla işçiler ücret düşüşüne rıza gösterdi. Bu durum Hükümetin çalışana özel sektörle aynı gözle baktığını gösteriyor.

 

Türkiye’nin resesyondan çıkış için hükümetin işçiye enflasyon üstünde zam yapması gerekiyor.

 

Hükümet, ekonomik krizin maliyetini halka yükledi. Her ülke iç talebi artırmak ve krizden çıkış için tüketicinin cebine para koydu. Türkiye de hükümet,  tüketiciyi , esnafı ve köylüyü yok varsayıyor.. Bırakın cebine para koymayı, terinse işçinin ve halkın cebinden vergi dışında kalan parasını da kısmak istiyor.

 

Örneğin, Çalışanların ödedikleri vergi ve prim ortalaması, brüt ücretin yüzde 40’ına ulaşıyor. Eğer Bu oran yüzde 25 ‘e düşürülürse, kayıt dışı istihdam azalır. Devletin geliri azalmaz artar… Daha da önemlisi, işçi maliyetleri düşeceği için istihdam artar.

 

Yatırım yapanlar, vergi ve prim nedeniyle işçi maliyetleri yüksek olduğu için teknoloji yoğun yatırım yapıyorlar. Ücretler üzerinde istihdam yükü düşerse, emek yoğun yatırım yatırımlara yöneleceklerdir. Bu yolla istihdam artışı da ortaya çıkacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir