HÜKÜMET SANAL ALEMDE YAŞIYOR

Ekonomi yönetimi şeffaflık olmazsa , piyasa düzeni işlemez.. Hükümet  sürekli olarak ekonomik göstergelere takla attırıyor.. Dünkü yazımda TÜİK ‘in gerçek işsizleri nasıl sakladığını anlatmıştım..

TÜİK’in daha önceki adı , DİE idi.. Biz akademik çalışmalarda DİE rakamları için hiç tereddüt göstermezdik.. Şimdi , Üniversitede yapılan bir kamu oyu araştırmasında “TÜİK açıladığı rakamlara güveniyor musunuz” sorusuna , halkın yüzde 16.4 ‘ü evet , yüzde 33.5’i fikrim yok , yüzde 50.1’i ise hayır demiş.. Yani halk Ekonomide resmi rakamları açıklayan  TÜİK’ e güvenmiyor.

Aslında devlet bütçesinde de aynı sorun var.. Kamu giderlerinin bir kısmı, örneğin belediyeler gibi ,  meclis denetimi dışında kalıyor.. Bir kısmına ise hükümet takla attırıyor.

Açıklanan 2007 ocak- şubat bütçe rakamları , bu durumu daha net gösterdi.

1)2006 yılı Bütçe açığı 3.9 olarak açıklandı.. Oysaki 2007 ocak- şubat bütçe açığı 8.2 milyar dolar oldu.

2)Hükümet geçen sene IMF ‘nin şart koştuğu yüzde 6.5 oranındaki Faiz dışı fazla oranını tutturmuştu.. Oysaki Ocak ve şubat aylarında  faiz dışı harcamaları geçen seneye göre yüzde 32 arttı.

Bu durum hem seçim ekonomisi uyguladığını gösteriyor.. Hem de geçen sene bütçe harcamalarının bir kısmının  KÖYDES gibi kurumlara , özelleştirme geliri aktarılarak , yaptırıldığını gösteriyor.

Ayrıca 2006 bütçe açığı , ilan edildiğinden yüksektir.. Bunun bir nedeni bütçeden geçirilmeyen harcamalardır.. Bir nedeni ise özelleştirme nedeniyle bir defalık sağlanan gelirlerdir.

Eğer siyasi iktidar böyle değil diyorsa, neden 2004 yılından sonra özelleştirme gelirlerinin nasıl harcandığı gösteren tabloyu ortadan kaldırdı ?

3) İç borç stoku 2 ayda 11.7 milyar YTL arttı… IMF neden faiz dışı fazla oranı istiyor ?  Hükümet neden Faiz dışı fazla uyguluyor ?  Kamu borç stoku reel olarak düşsün diye ..

Oysaki ocak ve şubat aylarında hazine bütçenin yüzde 35’7 si kadar borçlandı.

Hemen hemen her yıl faiz dışı fazla oranı tuttu.. Ancak iç borç stoku , AKP  iktidarı devraldığında  145.3 milyar YTL idi.. Bu gün şubatta 357.7 milyar YTL’ye yükseldi. Yüzde 146 arttı. Demek ki faiz dışı fazla işe yaramadı.. Üstelik bu nedenle  altyapı yapılmadı.. Eğitim ve sağlık hizmetleri aksadı.

IMF ‘ borç stokunun GSMH’ya oranını yüzde 30’a indirirseniz , Bütçenin faiz yükü düşer diyor.. Ancak IMF kafası hep böyledir.. Çünkü önemli olan , borç stokunun  GSMH’ya oranı değil , reel faiz oranıdır..

Diyelim ki kamu borç stokunun GSMH’ ya oranı yüzde 60 iken reel faiz oranı yüzde 5 , yüzde 30’a indiğinde ise reel faiz oranı  yüzde 10 ise  yük değişmez. 

Türkiye de , bu günkü kandırmaca devam ettiği sürece, devlette şeffaflık kaybolduğu sürece , riskler yüksek kalacak.. reel faiz düşmeyecektir. 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir