HÜKÜMET ÖZELLEŞTİRMEDE ACEMİ DAVRANIYOR

Bu güne kadar geçen sürede özelleştirme için 60 milyon dolar denetim ve danışmanlık ücreti ödenmiştir. Sonuç ise ortadadır… Henüz özelleştirmenin hukuki altyapısı bile tamamlanmamış değildir. Eğer aksi olsaydı, 8. idare mahkemesi TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. için yürütmeyi durdurma kararı vermezdi…

13 Ocak 2004 tarihinde TÜPRAŞ’ta bulunan yüzde 65.76 oranındaki kamu hisseleri 1.3 milyar dolar bedelle, Efremov Kantsehuk HMBH’ye verilmişti… Bu satışın değip, değmediği tartışılabilir.. Ancak tartışılmayacak olan özelleştirme altyapısının bugün dahi  eksik olmasıdır..

Bu başarısızlık, hükümetin geçmiş dönemlerde yaşanan başarısızlıkları dikkate almadığı ve özelleştirme konusuna doğru yaklaşmadığından ileri geliyor…

Bu kanaate, şuradan varıyoruz…

1)  Hükümetin 2002 yılına kadar yapılan yanlışlardan ders alsaydı, özelleştirmenin hukuki sosyal altyapısını oluşturma çalışması başlatırdı ..

2)  Özelleştirmeden dolayı ortaya çıkacak işsizlik üzerinde de  hiçbir çalışma yapılmadı… Bu sosyal mesele, birtakım sloganlarla halen de geçiştiriliyor… Örneğin işgücü uyum programı şöyledir:

İşgücü uyum programının amacı, özelleştirmeden etkilenen çalışanlar, işletmeler ve yörelere destek sağlayarak işsizliği azaltmaktır. İşgücü Uyum program ve hizmetler, eğitim, işe yerleştirme ve kendi işini kuracaklara yönelik danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Bu hizmetlerin gelişimi talebe göre şekillenecek olup, kişiler yararlanmak istedikleri desteği kendileri seçebileceklerdir.

İşgücü Uyum Programının temel unsurları aşağıdaki gibi özetlenebilir;

–   Karar mekanizması ve politika geliştirme hususlarında yerel düzeydeki kilit kişilerinde katılımını öngören işbirliği ve katılımcı yönetim anlayışı,

–   Yoğun iletişim ve işbirliği/konsültasyon,

–   İşgücü uyum önlemlerinin zamanlı planlanması.”

Yukarıdaki programdan anlayan ve bu programın faydasına inanan varsa beri gelsin!

3)   Bugüne kadar danışmanlık için ödenen paralar bir işe yaramadığına göre, Hükümet bu iş için neden hala ısrar ederek, “Danışmanlık ihale”sini kamu ihale yasası dışına çıkardı. Danışmanlık siyasi amaçlı mı kullanılacak?

4) Özel mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda özelleştirme yapılamazken, köprüler ve paralı yollar gibi kamusal malların portföyüne alınması, özelleştirmede yapılan büyük yanlışı oluşturuyor… Bu durum hükümetin kamusal mallar ile özel malları ayırt edemediği ve bu işin özünü kavrayamadığını gösteriyor..

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir