HÜKÜMET ÇALIŞANLARI İSTİSMAR ETTİ

Hükümetin istihdam yasası gerçekleşti. Bu yasaya aslında  biriken işsizlik fonunu kullanma yasası demek daha doğru olur.

 

Bu fonda 33 milyar YTL para var. Bu parayı AKP hükümeti zaten kullanıyor…

 

Fondan işsizlik ödentisi almak deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Alan işsiz olsa da işsiz kaldığı süre içinde değil , üç- beş ay süreyle alıyor. Bu güne kadar da fondan yapılan ödeme , yüzde 5 kadardır. Geriye kalan yüzde 95’ini hazine kullanıyor.

 

Hazine bu fondan borç alıyor. Aldığı borca piyasanın altında faiz ödüyor. Borç raporuna göre , Hazine özel sektörden ve piyasadan aldığı borçlar için enflasyondan sonra yani reel olarak yüzde 7.4 oranında faiz ödemiş. Oysaki kamunun kullandığı fonları için yüzde 4.7 reel faiz ödemiş.

 

Şimdi yetmiyor… Yasayla fonun 8 milyarlık kısmının nemasını Güney Doğu gibi projelerde kullanacak. Bu nemalarda bileşik faizle hesap edersek 9 milyar YTL tutuyor.

 

Güney doğu için bu güne kadar vergi gelirinden , bütçeden para ayırmayan siyasi iktidar, şimdi  potansiyel işsizin parasını kullanıyor.

 

AKP İktidarı inanç istismarı yaparak , çalışan kesimin aklını karıştırıyor. Bu güne kadar 6 yıl boyunca , işçinin ekmeğini kesti… Şimdi  de işsizin fonuna el koydu.

 

İmalat sanayi , sanayi sektörünün en büyük  kısmını oluşturuyor. Aşağıdaki tablo  AKP ‘nin  5 yıllık iktidarında   Bu sektörde çalışanların   ekmeğini  nasıl kestiğini gösteriyor.

 

İMALAT SANAYİİNDE ÇALIŞANLAR NASIL KAYBETTİ ?

 

             İmalat San. Çalışan Başına                     

Yıllar     Verimlilik    Kamu Reel ücret                        Kümülatif

              Endeksi        endeksi             Tüfe Endeksi  Büyüme   

——     ————   —————-           ————–      ———–

2002         124.6      123.3                     100.0           100.0

2007         166.6      127.1                     165.6           139.5     

Artış (%)    33.7         3.1                        65.6             39.5

 

(Kaynak : Hazine Müsteşarlığı , aylık ek. Göstergeler )

 

 

 

1)      5 yılda kamuda çalışanların reel ücretleri yalnızca yüzde 3.1 arttı. 2001 kriz yılının bile altında kaldı.

2)     5 yılda imalat sanayinde verimlilik endeksi yüzde 33.7 arttı. Çalışana verimlilik artışından pay verilmedi.

3)     2002 ile 2007 yılları arasında , ekonomide yüzde 39.5 büyüme yaşandı. Çalışanlara sıfır pay verildi.  

 

Çalışanlara büyümeden verimlilik artışından pay verilmediği için  2002 yılında yüz lira  alan bir işçi , 2007 yılında yalnızca 103.1 lira reel ücret alıyor. Eğer çalışanlara verimlilik artışından ve Büyümeden tam  pay verilseydi 103.1 lira yerine 173.2 lira  reel ücret eline geçecekti. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir