HAZIRDAN YEDİK…

Ekonomik tahminler artık 3 veya 5 senaryolu oldu. Aslında  normal ve anormal şartların tamamını içerdiği için  5 senaryodan  daha fazla  seçenek  olması da zaten  mümkün olmaz. Bu demektir ki , ekonomide artık kumar oynar gibi tahmin yapılıyor.

 

 

 

Gerçekte ise  ekonomide tahmin , alternatiflerin  değerlendirilerek tek bir tahmin yapılması şeklinde olmalıdır. Doğru  tahmini kullananların yapacakları planlama  da  doğru olacaktır.

Küreselleşmenin getirdiği sorunlardan birisi de budur… Piyasalar ve  özellikle finans piyasası o kadar kırılgan ve spekülatif bir yapı kazandı ki ,artık  doğru bir tahmin yapma imkanı kalmadı.

Ne var ki Başbakan bu tahminleri yapabiliyor… ‘’Herkes çıkmazda … Biz İstikrarla ilerliyoruz … Türkiye bir istikrar adası .’’ diyor.

Eğer Türkiye dışa açık bir ülke ise , nasıl istikrar adası olur ?

Türkiye ye sıcak para akışı durursa, herkesten önce krize girer.. Zira bugüne kadar hep cepten yedik… Cepten büyüdük.. Aynen Yunanistan’ın yakın geçmişte yaptığı gibi hazır ve borçtan , hem yedik hem de büyüdük.

Dış borç aldık, bu borçla aramalı ve hammadde ithalatı yaptık. Bankaların yüzde 50’sini, imalat sanayiinin yüzde 60’ını , Telekom gibi karlı kamu şirketlerini , özetle varlıklarımızı sattık. Aslında içerde üretebileceğimiz pamuk , deri gibi hammadde yi bile ithal ettik.  Bu yüzden dünyanın en büyük cari açığını verdik. Üstelik ,  cari açık yatırım malı ithalatından değil, söylediğimiz gibi hammadde ve aramalı ithalatından ortaya çıktı.

Başbakan Türk malları dünyanın her yerinde diyor  , ancak Türkiye deki malların  da ya doğrudan yüzde yüzü veya  katma değer olarak  yüzde 70 ‘i  yabancıdır diyemiyor.

Bu gün AKP iktidarında  Türkiye dış kaynağa yüksek oranda bağımlı bir ülke ekonomisi haline gelmiştir.

Öte yandan Uluslar arası kuruluşlar da   , Başbakanın söylediğinin tersini söylüyor…

Söz gelimi üç büyük kredi derecelendirme kurumunun üçünün  de Türkiye ‘ye verdikleri not ayni,  ’ sepkülatif ülke , yatırım yapılamaz’’ şeklindedir. Yabancı yatırımcı  başbakana mı yoksa , üye olduğu ve aidat ödediği derecelendirme kurumlarına mı inanacak ? Bunun içindi ki Türkiye ye yalnızca spekülatif sermaye ve sıcak para giriyor.

Mamafih , sıcak para girişinde de son noktaya geliyoruz… IIF ‘nin gelişmekte olan ülkelerin kullandığı   giren dış kaynak  tablosuna göre , 2012  yılında Türkiye , Rusya , Macaristan , Polonya, Brezilya ve Arjantin’e  giren yabancı sermayede azalma olacaktır. Buna karşılık 2012  yılında gelişmekte olan ülkelere gitmesi beklenen  toplam 790 milyar dolarlık dış kaynağın yarıdan çoğu , 375 milyar dolarının Çine gideceği anlaşılıyor.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KULLANDIĞI DIŞ KAYNAK

YILLAR                                                                      MİYAR DOLAR

2007                                                                                      1.285

2008                                                                                         656

2009                                                                                         669

2010                                                                                      1.107

2011                                                                                        9.58

2012                                                                                         789

 Kaynak: IIF , 07.06.2012

Bir yandan dış kaynak girişi azalırken öte yandan dış borç stoku artıyor. Türkiye’nin dış borç stoku 306.6 milyar dolara, kıs vadeli dış borç stoku 95.2 milyar dolara yükseldi. Yatırım pozisyon açığı 381 milyar dolar oldu. Her yıl 15 milyar dolar dolayında faiz ödüyoruz. Her yıl 6-7 milyar dolar dışarıya yabancının kar transferi oluyor. Bu sene büyüme oranı düştü… Ancak yine de cari açık 55- 60 milyar dolar olacak. Bu cari açık içinde elbette faiz ve kar transferi de yer alıyor. Bu sene Türkiye 65 milyar dolar dış borç anaparası ödeyecek.  Merkez bankasının ise yalnızca 50 milyar dolar kendi rezervi var. 90 milyar dolar rezervin bir kısmı yine borçtan geliyor. Bu şartlarda  varın senaryoyu siz yazın !

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir