HALKIN REFAHINI UNUTTUK

World Almanac 2005’te bazı ülkelerin refah göstergelerini çıkardım..

Almanac’ta fert başına milli gelir,satın alma gücü paritesine göre verilmiş..Satın alma gücü paritesine göre fert başına milli gelir, uluslar arası karşılaştırmalara imkan veriyor…Zira bu karşılaştırmayı GSMH’yı doğrudan  dolara çevirip yapmak yani “dolar cinsinden fert başına GSMH”doğru netice vermiyor..Doların her ülkede satın alma gücü farklıdır.Örneğin bir sepet malı ABD’de 2000 dolara,Türkiye’de ise 1000 dolara alıyorsak ,Türkiye’de doların satın alma gücü daha yüksek demektir.

Fert başına gelir bir ülkede refah düzeyinin bir göstergesidir.. Ancak gelir dağılımı çok bozuk olursa,bu göstergenin de bir önemi kalamıyor.

Aşağıdaki tablodan şunu anlıyoruz.Fert başına milli gelir artışında ,birçok ülke bizi geride bıraktı..

İrlanda,G.Kıbrıs,Macaristan,İspanya,20-30 yıl önce bizden kötü durumda idi…Bugün İrlanda’nın fert başına geliri bizim 4.5 katımız… Güney Kıbrıs’ın fert başına geliri 17.700 dolardır…Kuzey Kıbrıs’ın ise fert başına geliri  5.600 dolardır.

Daha 15 yıl önce piyasa ekonomisine geçen Macaristan’da şimdi bizden zengin bir ülke oldu..

Türkiye’nin toprağı verimli,,Yer altı zenginliği var..Güneşi var..Suyu var..Denizi var..Biz neden zengin ülkenin fakir insanı olarak kalıyoruz?

Bu çelişkinin nedenlerini çözemezsek yoksulluk süreklilik kazanacak ve adeta kaderimiz olacaktır..

 

REFAH GÖSTERGELERİ

 

              Fert Başına   Çocuk Ölümü   Okur-Yazar Günlük gazete     

                GSMH             binde                Yüzde      okuyanlar(binde)

 

G.Kore         17.700           7.2                      98.0                  393  

G.Kıbrıs       16.000           7.4                      97.6                  111

İran              7.000            42.9                     79.4                  28

İrlanda         29.800           5.5                     100.0                  335.7

Macaristan  13.900            8.7                       99.4                 465.5

Mısır             3.900             33.9                     57.7                 31.2

Şili                9.900             9.1                       96.2                 98

Türkiye        6.700              42.6                     86.5                 111

Yunanistan  19.900             5.6                       97.5                22.4        


Bilgi çağında Türkiye’de yüz kişiden 13.5 kişi halen okur-yazar değildir.. Eğitim ve sağlığa ayrılan pay giderek azalıyor..Bütçeden eğitim ve sağlığa verilen pay GSMH’nın yüzde 6’sı kadar iken son yıllarda yüzde 4’e indi..Bu nedenlerle Türkiye Dünyada çocuk ölümleri en yüksek olan ülkelerden Dünya’da çocuk ölüm oranı düşerken 1999 yılında binde 36 iken şimdi binde 42.6’ya yükseldi.

Türkiye bu günler şansızlığı nedeniyle gelmedi.Yoksulluk İç ve dış güçlerin  sıkı işbirliği sonucu ortaya çıktı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir