HALKIN GELİRİ AZALDI, BORCU ARTTI

2014 yılı halk için zor yıl oldu. 2015 yılı da zor yıl olacağa benziyor. Zor yıllar iki açıdan ortaya çıkıyor…

Birincisi… Siyasi İktidar devlet bütçesinden halka kaşıkla yaptığı yardımları kepçeyle geri alıyor.

Söz gelimi, elektrik ve gaz fiyatları yoluyla ve sağlıkta ödenti yoluyla verdiğini fazlasıyla geri alıyor… Vatandaş yıllarca kayıp kaçak parası olarak kullanmadığı elektriğin parasını ödedi. 

Sağlık hizmeti bedava deniliyor… Gerçekte ise sağlık ocağında muayene olan her hastanın TC numarası hesabına 3 TL, Hastanede muayene olursa 5 TL yazılıyor. Reçetede 4’ten fazla her ilaç için 1 TL yazılıyor. Daha önemlisi çalışanlar ilaç parasının yüzde 20’sini, emekliler yüzde onunu ödüyor.


İkincisi ekonomik durgunluk, düşük büyüme, gelir yetersizliği ve işsizliğin artması ‘da halkın gelirini düşürdü, borcunu artırdı.

TÜİK’in rakamlarına göre, her yıl geliri azalan fertlerin oranı, geliri artanlardan daha fazladır. 2014 yılında da geliri azalanların oranı yüzde 23.6 iken geliri artanların oranı daha düşük yüzde 17.2 oldu. (Aşağıdaki tablo )

GELİRİMİZ AZALDI- BORCUMUZ ARTT (YÜZDE )

2011

2012

2013

2014

GELİRİ AZALDI

20,4

21,6

24,9

23,6

GELİRİ ARTTI

13,1

15,8

18,5

17,2

BORÇLANDI

32,3

36,7

38,6

36,0

BORÇLARINI ÖDEDİ

20,6

24,0

21,4

23,9

Öte yandan bir yandan geliri azalanların sayısı artarken, öte yandan borçlananların da sayısı arttı.

Söz gelimi 2014 yılında halkın yüzde 36’sı borçlanırken, yüzde 23.9’u borçtan kurtuldu. Bu nedenledir ki, 2011 yılında 224 milyar lira olan tüketici kredileri, 2014 yılında 356 milyar liraya yükseldi.

Ekonomik sorunlar mutlu olanların oranını düşürdü.

Bu sonuçlar, Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı ve yayınladığı ‘’ Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2014 ‘’ ten de çok net anlaşılıyor.

Durgunluk ve işsizlik 2011 yılından itibaren artmaya başladı. 2011 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 62.1 iken 2014 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 56.3’e geriledi. Aynı şekilde ortada olanları katmazsak, mutsuz olan bireylerin oranı da 2011 yılında yüzde 9.9 iken 2014 yılında yüzde 11.7’ye yükseldi. (Aşağıdaki tablo )Sosyal sorunlar bir veya birkaç yılda tam değişmez. Ancak ibre maalesef 4 yıldır halkın mutsuzluğuna doğru çevrilmiştir. İbrenin terse dönmüş olmasıyla, 2015 seçimlerine ekonomik sorunların etkisi daha fazla olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir