HALKIMIZ EN ÖNEMLİ SORUN OLARAK TERÖRÜ GÖRÜYOR?

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi, 2011 yılından beri ‘’Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması ‘’ adıyla Türkiye’nin mevcut sorunları ve gündemine ilişkin 1000 kişiyle anket yaparak Kantitatif araştırma yapıyor. Bu araştırma ciddi ve tarafsız olması ve hata payının düşük olması nedeni ile herkesin faydalanması gereken bir araştırmadır. 

Bu ankete katılanlar 2011 yılından 2014 yılına kadar Türkiye’nin gündemindeki en önemli sorun olarak işsizliği görüyordu. 2015 yılında terör sorunu birinci sıraya çıktı, işsizlik ikinci sıraya geriledi.2011 yılında ankete katılanların yüzde 28.8’i terörü en önemli sorun olarak görüyordu. 2015 yılında bu oran yüzde 39.9’a yükseldi. 

  

 

 

Etnik köken olarak, Türklerde, Kürtlerde en önemli sorun olarak terörü görüyor. Türk kökenlilerin yüzde 35.7’si, Kürt kökenlilerin ise yüzde 34.1’i terörü en önemli sorun olarak görüyor. Bu sonuç, terör karşısında Türk ve Kürt’ün aynı hassasiyeti gösterdiğini söylüyor. Başka bir ifade ile terör karşısında Tüm toplum tepkilidir.  

 

Öte yandan araştırma, terörün riski konusunda da toplumun kaygılı olduğu anlaşılıyor.

Bu kaygıyı da Türkiye’yi bölünme tehlikesi altında algılama durumu için yapılan anketler, çok net ortaya koyuyor.

 

 

 

2011 yılında ankette Türkiye’nin bölünme tehlikesi var diyenler yüzde 44.5 iken 2015 yılında maalesef bu oran yüzde 54.2’ye yükselmiş.

Bölünme tehlikesi yok diyenler ise tersine aynı yıllarda yüzde 43.8’den, yüzde 37’5’e gerilemiş.

 

Sonuçlardan Bölünme tehlikesini algılama olarak terör sorununu algılamada olduğu yine Türk ve Kürt kökenliler arasında bir fark olmadığı anlaşılıyor.

 

 

Türk ve Kürt kökenli insanların terör ve bölünme riskini aynı şekilde değerlendirmeleri, çözümün de siyasi alanda ve hep birlikte olması gerektiğini ortaya koymaktadır.

 

Yarın Terörün çözümü için halk ne düşünüyor?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir