HALK DOĞRULARI BİLMELİDİR

Fitch’ Türkiyenin kredi notunu iki  nedenle durağana çevirdiğini açıkladı. Birisi , Türkiye cari açığını azaltamıyor… Dünyada likidite sıkışıklığı varken , cari açığın finansmanında  zorlanabilir.  İki.. Enflasyon hedefi  tutmuyor.

 

OECD , Mayısta ve  şimdi , cari açığa dikkat çekti. IMF’ de  Türkiye için cari  açığı önemli bir risk olarak görüyor.

 

 

 

Bazı yazarlar ise ,  Cari açığın tartışılmasının , AKP’yi vurmak amacıyla yapıldığını öne sürüyor.  Cari açığın , ilerisi için yapılan bir yatırım olarak değerlendirmek gerektiğini söylüyor.

 

Herhalde Bütün bu uluslar arası kuruluşlar da , AKP’yi vurmak için cari açığa dikkat çekiyorlar !

 

Kaldı ki , yatırım yapmak için mutlaka cari açık vermek gerekmez. Söz gelimi  Çin’ bizden daha fazla   yatırım yapıyor. Büyüme oranı daha yüksek ve istikrarlı ve fakat  aynı zamanda cari fazla veriyor.

 

Türkiye de Temel sorun ekonominin artık tasarruf yaratamıyor olmasıdır. Tasarruf oranı , Toplam tasarrufların Gayri safi Yurt için Hasılaya oranıdır.  Toplam tasarruf ile  toplam yatırım arasındaki fark , tasarruf açığıdır.  İç tasarruf açığı ,    zorunlu olarak dış kaynakla karşılanıyor.  2010 yılında tasarruf oranı yüzde 13.9 oldu. Yatırım oranı yüzde 19.1 oldu. Tasarruf açığı ise yüzde 3.9 oranında oldu.

 

Yüzde 13 dolayında  tasarruf oranı çok düşük bir orandır. Türkiye de 2000 yılına kadar ortalama tasarruf oranı yüzde 20’nin üstünde idi. Çin’de halen tasarruf oranı yüzde 45’e ulaşıyor.  

 

————————————————————————————————

2010 YILI TASARRUF  AÇIĞI   ( GSYH ‘YA ORANI )

 

                                                TASARRUF                YATIRIM      AÇIK

                                                           —————–     ————    ———-

                                   TOPLAM   …………13.9                19.1           -6.0

                                    KAMU ……………..  1.6                  4.0                                         -2.4

                                    ÖZEL ……………   12.3                16.2          -3.9

Kaynak :Kalkınma  Bakanlığı

Cari açığın kendisi kadar , finansmanı da önemlidir.  2002 yılında 140 milyar dolar olan dış borç toplamı , bu gün 310 milyar dolara yükseldi. Özel sektörün dış borcu 210 milyar dolar çıktı. Bunun 85 milyar doları bir yıldan daha kısa vadeli dış borçtur.

 

Türkiye açısından , özel sektörün dış borcundan bana ne diyemeyiz … Çünkü , dış borcu kim öderse ödesin , yurt dışına kaynak çıkar. Ayrıca dövize ihtiyaç var. Dahası da , maalesef cari açık  nedeniyle dış  borç ödeme kapasitesimiz  zayıftır. Döviz  yaratamıyoruz.  

 

Türkiye cari açığını kapatmak için dış borç alıyor. Eğer  bu borcu  yeni yatırım malı ithal edip , yeni yatırım yapmak için almış olsaydı , ekonominin borç ödeme kapasitesi daha yüksek oldurdu. Çünkü yapılan yeni yatırımlar  kendi kendini öderdi.  Oysaki Toplam ithalatımız içinde yatırım mallarının oranı düşüktür.

———————————————————————————————-

 

İTHALATIN  YAPISI (2011 –OCAK- EKİM )  

 

                                                        DEĞER   TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI

                                                        ———–    ———————————-

TOPLAM İTHALAT                            201.6              100.0

YATIRIM (SERMAYE MALI )              30.8                15.3

HAMMADDE (ARAMALI )                 145.2                72.0

TÜKETİM MALI                                   24.9                12.3                                     

DİĞER                                                   0.7                  4.0

Kaynak : TÜİK

 

Yatırım mallarının ithalatımız içindeki payı yüzde 15.3 olmuştur. Tüketimin payına  yakındır.  Bu payın da yüzde  10’ u mevcut yatırımları  yenileme için yapılan ithalattır. Yeni yatırım malı ithalatının payı yüzde 5 dolayındadır.

 

Türkiye pamuk ithal etmeyip, üretebilirdi.  Deri ithal etmeyip üretebilirdi… Kurlar düşük tutulmasaydı , iplik fabrikaları kapanmazdı. İplik ithal etmeyip , üretebilirdik.

 

Bu doğruları halka anlatmak  bu ülkede yaşayan herkesin doğal görevidir. Halktan doğruları saklayanların mumu yassıya kadar yanar.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir