GERİ KALMIŞ BÖLGELER UNUTULDU

Her ekonomide kaynaklar kıttır.. Hiçbir ekonomide kaynaklar sonsuz değildir. Ekonomi bilimi bu kıt kaynakların en verimli şekilde, ülkeye topluma en yararlı şekilde dağıtılmasını inceler..  Mevcut kaynakların, ulusal  üretimi artıracak, işsizliği önleyecek ve halkın refahını artıracak şekilde dağıtılmasına da ‘’ekonomide kaynakların etkin kullanılması‘’ denilmektedir.

 

Kaynakların etkin kullanılması, siyasi iktidarlar tarafından yerine getirilir.. Eğer bir siyasi iktidar objektif davranmaz, bu kaynakları yandaşları için veya siyasi çıkarları için kullanırsa, kaynaklar çar-çur edilmiş olur. Bu şartlarda bir hükümetin ikide bir ‘’kaynak yok‘’demesi, toplumu aldatmaktır.

 

 

Bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltmak için, bu bölgelerde devletin altyapı yapması, özel sektöründe  yatırım yapması gerekir.. Başka bir ifade ile bu bölgelere kaynak tahsis etmek gerekir… Kaynakları geri kalmış bölgelere aktarmanın tek yolu da, bu bölgelerin kalkınmasında etkili olacak yatırımları teşvik vermektir. 

 

AKP iktidarının  kaynak tahsisi ile ilgili bir yaklaşımı olmadığı için, bölgeler arası kalkınmışlık farkı son beş yılda arttı.

 

HÜKÜMET DOĞUYA TEŞVİKLERİ AZALTTI …

 

2006 yılında verilen yatırım teşvik belgeleri verilen teşvikler tersine bölgeler arası  kalkınmışlık farkını artırıyor..

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 YILI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN

 BÖLGELERE GÖRE YÜZDE DAĞILIMI

 

Marmara

 

36.8

İç Anadolu

 

16.7

Ege

 

10.0

Akdeniz

 

16.2

Karadeniz

 

10.0

Doğu Anadolu

 

3.0

Güneydoğu Ana.

 

6.1

Muhtelif Bölge

 

3.0

Toplam

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı

 

  • Yukarıdaki tablodan anlaşıldığı kadarıyla, 2006 yılında Doğu Anadolu’ya verilen yatırım teşvik belgesi toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 3 oranındadır.. Oysaki bu bölgede yaşayan nüfusun toplam nüfus içindeki payı (2007 tahmini olarak, 7628/73875) yüzde 10.3’tür.

 

  • Bölgeye yatırım yapılmıyor olması ve tarıma verilen sübvansiyonların azalması göçü hızlandırıyor.

 

  • Bu olumsuz gelişmeyi AKP hızlandırdı.. Popülist bir yaklaşımla kalkınmada öncelikli il sayısı 33’ ten  49’ a çıkardı ..
  • Geri kalmış yöre yatırımları için  yapılan nakit sübvansiyonları kaldırdı.
  • Doğu Anadolu ya yapılan altyapı yatırımlarını durdurdu.. Altyapı yatırımı olmayan bölgelere, özel yatırımlar gitmiyor.

 

 

İLLER ARASINDAKİ GELİŞMİŞLİK FARKI DA ARTTI…

 

  • İller arası kalkınmışlık farklılığı da artıyor…Yatırımlar belirli illerde yoğunlaştı.

 

  • Özel yatırımların yüzde 54’ ü, ihracatın yüzde 90’ı ve verginin yüzde 88’i ilk on ile dağıldı.

 

2006 İLLER ARASINDA YÜZDE PAY

                          

                               İLK ON İL      KALAN 71 İL

                             —————      ——————-  

                          

Özel yatırımlar              54                     46

İhracat                           90                     10

Vergi                              88                     12

Kaynak : DPT

 

 

TOPLAM YATIRIM TEŞVİKLERİ DE AZALDI..

 

Yatırım teşvik belgelerinin GSMH’ ya oranı AKP döneminde geriledi. 2001 yılında yüzde 6.6 olan oran 2006 yılında yüzde 4.2’ ye geriledi.

 

TEŞVİK BELGELERİNİN GSMH’ YA ORANI (YÜZDE)

 

2001 —–

11.6 / 176.5

=

6.6

2002 —–

16.2 / 275.0

=

5.9

2003 —–

25.6 / 356.7

=

7.2

2004 —-

21.7 / 486.4

=

5.0

2005 —-

24.1 / 486.4

=

4.9

2006 —-

22.8 / 539.9

=

4.2

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı

 

 

 

 

İşin Özeti şudur.. Yatırımların teşviki ve yönlendirilmesi, piyasa ekonomisinde devlet düşen görevdir.. IMF’li hükümetler yalnızca bankaları ve finans kesimini teşvik etti.. Reel sektör unutuldu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir