GENÇLERİMİZE EĞİTİM VE İŞ İMKANI YARATMALIYIZ

Bizde, 15-24 yaş aralığında, okulu terk edenler yüz kişide e 55’ kişiye ulaşıyor. Demek ki Okuyan iki kişiden birisi, okulunu bitiremiyor. Bu oran Avrupa ve OECD ülkeleri içinde en yüksek orandır.

 

O kadar ki, Eurostad ‘da yer alan verilere göre, Avrupa Birliğinde 15-24 yaş gurubunda okulu terk edenlerin oranı yüz kişide 15 kişi, İspanyada 32 ve Yunanistan’da 16 kişidir. 

 

 

Türkiye de eğitimini yarı bırakanların bir kısmı, açık öğretim fakültelerinden ileri geliyor. Herkese Üniversite sloganıyla, popülist amaçlı kurulan açık öğretim fakültelerinde başarı oranı düşüktür.  Açık öğretim fakültelerine giren her yüz kişinin yalnızca 10 kişisi mezun oluyor. Kalan 90 kişi eğitimini bırakıyor.

 

 

Açık öğretim, örgün öğretimin yerini tutmuyor. Çünkü, Üniversite yalnızca ders ve sınıf geçmek değildir. Üniversite aynı zamanda bir tartışma ortamıdır. Gençliğe analiz yapma yeteneğinin verilmesidir. Kaldı ki, işe girmede de açık öğretim mezunu gençlerin moralini bozuyor. Zira çoğu işyeri ayırımcı davranıyor.

 

Doğrusu, orta öğrenim düzeyinde gençleri, yeteneklerine göre mesleki eğitime yöneltmek, genelde insan gücü planlaması yapmak ve örgün öğretim imkanlarını artırmaktır.

 

Öte yandan eğitimi yarım bırakanların bir kısmı, ekonomik sorunlar nedeniyle eğitimini yarım bırakıyor. Gerçi, lisede ve yüksek öğrenimde bursa verenler, son yıllarda arttı. Ancak verilen burs, ayda 100 veya 150 lira gibi komik rakamlarla sınırlıdır.

 

Norveç ve İsveç gibi ülkelerde, devlet her öğrenciye geçinecek kadar maaş veriyor.

Türkiye’ de de isteyen her öğrenciye, hiç olmazsa asgari ücretin yarısı kadar, kredi verilmelidir.  Aksi halde, yeteneği olan ve fakat parası olmayanlar, okuma imkanı bulamıyor.

 

ÜÇ GENCİMİZDEN BİRİSİ İŞSİZDİR

 

 Gençler arasında işsizliğin en yüksek olduğu ülke yine Türkiye’ dir.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK’) in işsizlik anketine göre, ekonomik kriz, en fazla gençlerde işsizlik oranını artırdı. 2007 Ekim ayında gençler arasında yüzde 19.8 olan işsizlik oranı, 2008 Ekim ayında yüzde 21.5’e yükseldi.

 

Gençler arasında gerçek işsizlik daha da yüksektir. Çünkü TÜİK iş aramayan işsizleri, işsiz saymıyor. Bunları ve ayrıca iş bulamadığı için aile yanında çalışanlar ile bir- iki ay çalışıp, on ay yatan gençleri de katarsak, Türkiye de gençler arasında işsizlik oranı yüzde 30’ çıkıyor. 

 

Oysa ki, OECD 2008 istihdam görünüm raporuna göre OECD ülkelerinde, gençler arasında ortalama işsizlik oranı yüzde 12.1’ dir. 

 

Gençler arasındaki işsizlik oranının daha yüksek olması, AKP iktidarında daha az yatırım yapılmasından ileri geldi. Zira sanayici ve üretim yapanlar, İç üretim yerine düşük kur nedeniyle ithalatı tercih ettiler. İçeride yatırım hacmi azaldı. Yeni işe başlayacaklar için iş imkanı azaldı.

 

Bir insanı eğitmek, yüksek öğrenim yaptırmak, kariyer yaptırmak, toplum için bir fabrika kurmak anlamına gelir. Çünkü Eğitim harcamalarını toplum karşılıyor… Eğer siz kurduğunuz fabrikayı çalıştırmazsanız, yatırım yaptığınız kaynaklar israf edilmiş olur. Bizde yatırım yaptığımız gençlere iş sağlamazsak, aynı şekilde kaynak israfı olur.

 

Daha da acısı, eğitilmiş ve fakat iş bulamayan gençlerimizi, özellikle teknik dallarda, gelişmiş ülkeler kapıyor. Zaman zaman, Almanya ve ABD ‘ bu gibi gençleri alıyor. Buna  ‘’beyin göçü ‘’ deniliyor.  Maliyetine biz katlanıyoruz. Gelişmiş ülkelere peşkeş çekmiş oluyoruz.

 

Gençlerimize eğitim ve iş imkanı sağlamayınca, bir takım tarikatlar ortaya çıkıyor. Gençlere bu imkanları sağlayıp, Türkiye’nin geleceğini ipotek altına alıyorlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir