GENÇLER NEDEN EĞİTİMSİZ VE İŞSİZ KALDI?

Türkiye genç nüfusa sahiptir… Ancak genç nüfus arasında işsizlik oranı yüksektir. Eylül 2015 sonu TÜİK göstergelerine göre Türkiye de ortalama işsizlik oranı yüzde 10,3 ‘dur. Ancak aynı göstergelere göre, 15-24 yaş gurubu olarak gençlerde işsizlik oranı yüzde 18,5’tir.  

İş aramayan işsizleri de katarsak Eylül ayında fiili işsizlik oranı yüzde 16.15 oluyor. İş aramayan işsizlerin yaş gurubuna göre bir ayırımı yapılmıyor.  Ancak, açıklanan işsizlik oranı ile fiili işsizlik oranına göre hesaplarsak gençlerde fiili işsizlik oranı yüzde 29.00 a çıkıyor.

 

 

OECD’ nin üye ülkeler için açıkladığı gençler arasında işsizlik oranı da yüzde 28,4’tür. Bizim hesap ettiğimiz gençler arasındaki fiili işsizlik oranını tutuyor.

 

Küreselleşmenin dünyayı getirdiği en büyük sorun işsizliğin artmasıdır. OECD ülkelerinde 2015 yılı gençlerde ortalama işsizlik oranı yüzde 14.00 tür.

 

1.Bizde gençlerde işsizlik sorununun bir nedeni, siyasi iktidarın uygulamakta olduğu politikalardır. Bu politikalar üretim ve yatırımlarda durgunluğa neden oluyor. Mamafih, son açıklanan üçüncü çeyrek GSYH rakamlarına göre yatırımlarda yüzde 0.5 gerileme var. Yabancı yatırım sermayesi de bu güne kadar mevcut karlı işletmeleri ve bankaları satın aldı. Yeni istihdam yaratılmadı.

 

Bu alanda önemli bir sorunda, ekonomide aşırı kırılganlık olması, tüketici ve üretici güveninin düşük olması, iç ve dış politikada gerilim yaşamamız ve neticede yatırım ortamının yok olmasıdır. Yatırımın olmadığı ekonomilerde hiç şüphe yoktur ki istihdam da yaratamazsınız.

 

2. Öte yandan eğitimde ve özellikle yükseköğretimde insan gücü planlaması yapılmıyor. Bu nedenledir ki, bazı dallarda üniversite mezunu fazlası, tıp gibi dallarda ise mezun eksiği vardır.

 

3.13 yıldır uygulanmakta olan günübirlik politikalar,  iş yaratmak yerine bütçeden çeşitli yardımlarla tersine bu dinamizmi körleştirmiştir.

 

Bu nedenlerledir ki, Maalesef Türkiye gençlerde eğitimsizlik ve işsizliğin en yüksek olduğu ülke konumundadır. Aşağıdaki grafik OECD tarafından yayınlandı. Türkiye’de İşsiz ve eğitimsiz gençlerin oranı yüzde 28,4’tür. Bu oran OECD içinde en yüksek orandır.

 

 

Gençlerde işsizlik ve umutsuzluk arttıkça, Eğitilmiş ve fakat iş bulamayan gençlerimizi, özellikle teknik dallarda, gelişmiş ülkeler kapıyor. Zaman zaman, Almanya ve ABD ‘ bu gibi gençleri alıyor. Buna  ‘’beyin göçü ‘’ deniliyor.  Maliyetine biz katlanıyoruz. Gelişmiş ülkelere peşkeş çekmiş oluyoruz.

 

Yine, gençlerimize eğitim ve iş imkanı sağlamayınca, bir takım sivil toplum örgütleri ve ideolojik guruplar ortaya çıkıyor. Gençlere bu imkânları sağlayıp, Türkiye’nin geleceğini ipotek altına alıyorlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir