GELİR DAĞILIMI NEDİR? NE DEĞİLDİR ?

Gelir dağılımı sorununu ortaya koymak  çok zordur. Herşeyden önce tahminlere dayandığı için , sapma olasılığı kuvvetlidir. Buna rağmen önemlidir … Çünkü makro politikaların , ekonomik ve sosyal istikrar politkalarının   alt yapısını oluşturuyor.

 

 

Türkiye de gelir dağılımı politkası yoktur. Devletin ve Hükümetin iş yaratma programları yoktur. Buna karşılık , iktidar da muhalefette , bütçeden kime ne kadar yardım yapılacağında yarışıyor.

 Türkiye İstatistik Enstütüsü (TÜİK ) 2010 yılı ‘’ Gelir ve yaşam koşulları araştırmasını ‘’ yayınladı.

Bu araştırmaya göre  nüfusun en zengin yüzde 20’sini oluşturan 14.8 milyon  nüfusün   Milli gelirden aldığı pay yüzde 46.4  ve en fakir yüzde 20’yi oluşturan yine 14.8 milyonluk  nüfusun milli gelirden aldığı pay ise yüzde 5.8 dir. 

2010 nüfusu 73.8 milyondur. 2010 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ( GSYH ) yani kabaca Milli Gelir, 1trilyon 103 milyon 750 bin liradır.

Bu şartlarda ,

  • En zengin 14.8 milyon nüfus başına düşen ortalama  Milli gelir ,34.604 liradır.
  • En fakir 14.8 milyon nüfus başına düşen ortalama Milli gelir , 4. 325 liradır.
  • Arada 8 kat fark var.

2009 yılında bu fark  8.5 kat iken 2010 yılında 8 kata gerilemiş. Bir yılda gelir dağılımında bu  kadar  düzelme neden  ve nasıl ortaya çıktı ?Bir  açıklaması olmalıdır. Çünkü , gelir dağlımında  bozulma ve düzelme ancak  uzun sürede gerçekleşir.

2009 ‘yılının kriz yılı olması bu nispi  düzelmeyi açıklamaz. Tersine kriz yılında , işadamı ve müteşebbizin gelirleri ve neticede milli gelirden aldıkları pay  düşer. Ücret ve maaşla çalışanların ücretleri ise , sabit olduğu için düşmez. 

Öte yandan  TÜİK ,  Kullanılabilir gelir olarak , İstanbulda fert başına düşen gelir 13.382 lira iken , Güney Doğu Anadoluda fert başına düşen  gelir 5.144 lira olduğunu açıklıyor.

Kişisel kullanılabilir   gelir bir  geçim göstergesidir. Kişisel kullanılabilir gelir , vergiden sonra fertlerin  elinde kalan harcanabilir gelirdir. Kişisel harcamalar ve kişisel tasarrufa eşittir.

 

Öte yandan TÜİK’ aynı  araştırmada  , 12 milyon 472 bin nüfusun da yoksulluk sınırı altında kaldığı açıklamıştır.

 

Aslında , en fakir yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 arasında 8 kat fark olması da , gelir dağılımın bozuk olduğunu göstermektedir. Kaldı ki TÜİK en zengin yüzde 10 ile en fakir yüzde 10 arasındaki gelir farkını açıklamıyor. Eğer  bu yüzde 10’ları karşılaştırırsak , bu farkın en az 10 – 12  kata çıkacağını tahmin edebiliriz ve bu dünya ortalamasının üstündedir.   

 

Öte yandan , en düşük gelirin satın alma gücü de , gelir dağılımı açısından önemlidir. Söz gelimi ABD’ de  gelir dağılımı bizden bozuktur. Ancak en düşük gelir  de yaşayabilecek bir gelirdir.

Öte yandan , kırsal alanda  en düşük gelirle yaşayabilenler , kentlerde aynı gelirle yaşayamazlar.

Gelir dağılımı araştırmalaraı tahmine dayandığı için ,oratlaması  bazen farklı sonuçlar verebiliyor. Öteden beri kullanılan bir örnek vardır… Bir köyün nüfusu yüz kişidir. Geliri de 100.000 liradır.Bu köyde  Kişi başına düşen gelir 1000 liradır.  Köye tek başına geliri 100 bin lira olan bir zengin  yerleşiyor. Köyün geliri 200 bin liraya çıkıyor. Ortalama kişi başına gelirde 2000 liraya çıkıyor. Ancak bin lira geliri olan yine bin lira gelirli olarak kalıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir