ŞİFRE DE HALKIN İKNA OLMASI ÖNEMLİDİR

YGS’ deki şifre iddialarından yalnızca sınava girenleri,  onların ailelerini değil, tüm toplumu ilgilendiriyor. Başka bir ifade ile bu yanlışın maliyetini ilgili – ilgisiz herkes çekçektir.

 

Her şeyden önce, Türkiye de eğitim sistemin olan güven azalmıştır.

 

 

 

1) Eğitim insana yapılan bir yatırımdır. Bilgi çağında makine ikinci planda kalmıştır. İnsan ve bilgi ön plana geçmiştir… Zaten vasıflı insan olmazsa, sermaye de olsa, fabrika kuramazsınız… Teknoloji üretemezsiniz.

 

Bu yatırımın topluma daha yararlı olması için, etkinliği için en yetenekli olanlara eğitim vermek gerekir. Şifre varsa bu etkinlik bozulur. Zira en yetenekli olanlar değil, şifreciler eğitim yapar.

 

Yüksek öğrenim, beşeri yatırımın en önemli halkasıdır. İnsana yatırımda da rasyonellik, en az maliyetle en yetenekli olanları eğitmektir. Bu sebeple üniversite eğitimi alacak olanların toplumun en geniş tabanından seçilmesi ve en kabiliyetli olanların  eğitilmesi gerekir. Başka bir ifade ile bir toplum eğitiminden en yüksek faydayı sağlamak istiyorsa, parası olanı değil, şifre verdikleri değil, yeteneği olanı eğitmelidir. Bunun içindir ki  şifreliler sınıfı yaratmak yanında üniversitenin paralı olması, bizim gibi ülkeler açısından yanlıştır.

 

2) Türkiye de eğitim sistemi en yetenekli olanların seçilmesine zaten uygun değil. Parası olan, dershanelere ve kurslara gidiyor. Test stratejisi öğreniyor. Kabiliyetli olup, parası olmayanlar dışarıda kalıyor.

 

Zaman zaman, yabancı ülkelerde, özellikle ABD, Avrupa ve sanayileşmiş ülkelerde, Türk uzmanların her alanda dünya çapında isim olduklarını görüyoruz. Bu demektir ki bizim halkımız yeteneklidir. Dışarıda imkan bulduğu takdirde kendini ispat ediyor. İçeride de aynı imkanı sağlamak gerekir.

 

3) Uygulamada ve hatta İnsan var olalı beri  eğitimin önemi bilinmektedir. Ancak,  üretim faktörleri yanında, eğitimin de  ilave bir değer yarattığı yirminci asrın ikinci yarısında bilimsel olarak ta ispat edildi. Ve eğitim de bir yatırım olarak kabul edildi… Hatta fiziki yatırımdan daha önemli bir yatırım olduğu anlaşıldı. Adına “Beşeri yatırım“, “İnsana yatırım” denildi. Mamafih, Fabrikaları yerle bir olmuş Almanya’nın  kısa sürede kalkınması da  beşeri yatırım  sayesinde oldu.

 

4) Eğitilmiş işgücü ve uzman, ekonomide ortalama verimliliği yükseltir… Yani eğitimin hem eğitim yapana, hem de topluma yararı vardır. Şaibeli bir sistem ile bu başarıyı yakalayamazsınız.

 

Eğitimli toplum, sosyal ilişkilerin de  daha gelişmiş ve rahat olmasını sağlar… Yani eğitimin topluma iktisadi faydası yanında hem de sosyal faydası vardır. 

 

5) Eğitim bütçesi halkın vergileri ile yapılıyor. Bu bütçeyi yalnızca şifreliler için kullanmak, sosyal adalete, insan etiğine aykırıdır. Büyük bir yolsuzluktur. Bunun için şifre iddialarının doğru çözülmesi, toplumun geleceği ve ahlaki değerleri açısından kaçınılmazdır.

 

6) Eğer Şifre paralı organizasyon ise açık yolsuzluktur. Yok bir lobi, bir tarikat, bir dernek veya bir yandaş kayırmak işi ise daha büyük yolsuzluktur. Şifre dışında kalanların hakkını yemektir. Haksız rekabet yaratmaktır. Özetle kul hakkı yemektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir