FİİLİ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17,2 OLDU

Toplum olarak hepimiz, yükselen işsizlik karşısında kafa yormak zorundayız. Aynı paralelde siyasi tercihlerimizi işsizliğe çözüm getirebileceğine inandığımız siyasi partilerden yana kullanmalıyız.

Zira işsizlik ekonomik sorunların en riskli olanıdır. Sosyal açıdan ise bütün kötülüklerin anasıdır.

İşsizliğin çözümü için kafa yorarken ve proje geliştirirken her şeyden önce işsiz sayısını ve işsizlik nedenlerini doğru tespit etmeliyiz.

Aslında işsizlikle ilgili TÜİK’ in istatistikleri ve tekniği uluslararası normlara uygundur. Ne var ki bazı uluslararası normlar, bizim toplum yapısında ve anlayışında karşılık bulmuyor.


Dün sabah işsizlikle ilgili dinlediğim bir yorum bazı yanlış anlamaların olduğunu gösterdi. Konuşanın yorumu şöyle idi : ‘’Türkiye de işsiz sayısı ve işsizlik oranı açıklanandan daha düşüktür. Kayıt dışılık işsiz sayısını artırıyor. ‘’

1.Gerçekte, kayıt dışı istihdam işsiz sayısını etkilemez. Kayıt dışı istihdam anketlerle belirleniyor. Toplam istihdam içinde kayıt dışı istihdam aşağıdaki gibi ayrıca gösteriliyor.

Toplam işgücü : 29.3 milyon

İstihdam…………………..26.4 milyon

Kayıtlı …………………16.8 milyon

Kayıt dışı istihdam 9 .6 milyon

İşsiz sayısı ……………….2.9 milyon

Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerinde de isteğe bağlı sigortalılar dışında, kayıtlı çalışan sayısı aynı rakamlardır.

2. TÜİK’in işsizlik oranları, Türkiye’deki fiilen işsiz olanların sayısını ve fiili işsizlik oranlarını vermiyor. Bunun nedeni artık çok sık tartışılıyor ve önemli ölçüde kamuoyu tarafından anlaşılmış durumdadır. Sorun, işsiz olduğu halde iş aramayanlardan ileri geliyor. Haklı olarak TÜİK, uluslararası normlara uygun olarak ve işsizliğin tarifi gereği, iş aramayanları işsiz saymıyor. Gerçekte ise bu iş aramayanlar, uzun süre iş aradığı halde iş bulamamış ve umudu kaybolmuş işsizler ile, bir kuruma başvurmamış, eş- dost aracılığı ile iş arayanlardır. 2.6 milyona ulaşan bu gibiler için ‘’İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ‘’ deniliyor. Demek ki bunlar da fiilen işsizdir. Aynı zamanda bunlar ‘’İşgücü ‘’ ne dahil edilmiyor. Söz konusu 2.6 milyon fiili işsiz sayısına işgücüne ilave etmek ve işgücünü revize temek ayrıca 2.9 milyon olan işsiz sayısına ilave etmek ve işsizlik oranını da revize etmek gerekir.

Bu şartlarda işsiz sayısı 5.5 milyon kişi ve fiili işsizlik oranı ise yüzde 17.2 ‘dir.

TEMMUZ 2014 FİİLİ İŞSİZ SAYISI VE ORANI

MİLYON KİŞİ

İŞGÜCÜ ………. ………………………..29.3

( ARTI ) İŞ ARAMAYAN İŞSİZLER……..2.6

FİİLİ İŞGÜCÜ ……………………………31.9

İLAN EDİLEN İŞSİZ SAYISI …2.9

İŞ ARAMAYAN İŞSİZLER … 2.6

FİİLİ İŞSİZ SAYISI …….………………….5.5

FİİLİ İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE )………..17.2

3. Fiilen işsiz olanları işsiz saymadığımızda, İşgücüne katılma oranı da düşük çıkıyor. İşgücüne katılma oranı istihdam edilen ve işsiz nüfus toplamının, çalışabilir toplam nüfus yani 15 ve daha yukarı yaşta olanlara oranıdır.

15 ve daha yukarı yaşta olanların sayısı 77 milyon kişidir. İşgücüne katılma oranı 51.3 olarak ilan edildi. 31.9 milyon olan fiili işgücünü dikkate alırsak , ‘’işgücüne katılma oranı yüzde 55.9 ‘’ olur.

İşgücüne katılma oranı, nüfusu içinde fiilen kullanılabilecek işgücü potansiyelini gösterdiği için, doğru hesaplamak önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir