FİKİRSEL ORYANTEL

Şark kurnazlığını en iyi ifade den deyim , ‘’ Fikirsel oryantel ‘’ Sözüdür. Halk arasında da buna  kıvırmak deniliyor.

 

Kıvırmak , ‘’Bu gün söylediğini yarın rafa kaldırmaktır.. ‘’ Veya şark kurnazlığı , gerçekleri aptalca saklamaktır.

 

Şark kurnazları , karşısındakini   kısa dönem için kandırabilirler… Ancak orta ve uzun dönemde foyaları meydana çıkar.

 

Şark kurnazları , taviz verirken  kendilerine hakim olamaz… Mangalda kül bırakmaz.. Uygulamaya gelince  ortada bir şey göremezsiniz.. 

 

Örneğin , seçime yakon Hükümetin aldığı bir çok karar veya meclise sunulan tasarılar şark kurnazlığı için örnek oluşturuyor.

 

 

 

Vergi iadesinin kaldırılıp , yerine vergi inidirmi getirilmesi uygulamasında   şark kurnazlığı yapıldı .

 

1.0cak .2008 ‘den itibaren gelir vergisinde asgari geçim indirimi uygulanacak.. Bu yolla  brüt asgari ücret tutarının yarısı vergi dışı kalacak. Diğer yarısından vergi alınacak. Yani bu sene bir şey yok… Buna karşılık başbakan gerine gerine ‘’çalışanın vergisini indirdik ‘’diyor. Madem  vergi indirimi yaptın , neden kendi iktidarında uygulamadın ?

 

VERGİ İADESİNDE ÇALIŞAN ALDATILDI …

 

Buna karşılık ücretler 2007 yılında vergi ödemesi alamayacak ..Geçen yıl kaldırıldı. Başka bir ifade ile bu sene için çalışanın bir gelir imkanı budandı.

 

Kaldırılan  vergi iadesi nedeniyle çalışanın uğradığı gelir  kaybı ile  önümüzdeki sene devreye girecek olan  asgari gelir indirimi nedeniyle elde edeceği vergi avantajı birbirine yakındır..Yani çalışan geliri açısından değişen bir şey yoktur.. .

 

Buna karşılık çalışanlar üzerindeki vergi yükünün düşmesi  istihdam üzerindeki yüklerin düşmesi demektir.. Bu anlamda yararları olacaktır.

 

Halen bir çalışanın işyerine maliyeti 100 ise  bunun 58’i net ücret 42’si ise vergi ,prim ve kesintilerden dolayı ortaya çıkan istihdam  yüküdür.

 

2008’den sonra  bu yüzde  42 yük düşerek düşük ücretlerde  yüzde 35’ oluyor.  Avrupa Birliğin ’de bu yük  ortalaması yüzde 25 dolayındadır..

 

İstihdam yükünün düşmesi   kayıt dışı istihdamı azaltır.. Kaçak işçi çalıştırmayı azaltır. Ancak asgari ücretin tamamı vergi dışı tutulsaydı bu etki güçlü olurdu…  

 

Uygulamada birçok ülkede asgari ücret vergi dışı tutulmaktadır.. Asgari ücretin yarısını vergi dışı tutmak ta şark kurnazlığıdır..

 

Türkiye’de işsizliğin  yaygın olması nedeniyle , ücretin bir kısmı vergi dışında tutulsa da  çalışanın eline gelen net geliri a

Artırmayacaktır.

 

AKP GELECEK HÜKMETİN YOLUNU KESİYOR.

 

Bu anlamda Başbakan  ‘’asgari ücretin yarısını  vergi dışında bırakıyoruz ‘’ derken  yalnız  kendini  kandırmaktadır..

 

Kaldı ki , 2008’de AKP ‘nin  iktidar olmayacağı aşağı – yukarı bellidir. 

 

Öte yandan 2006 sonunda  çalışanın elinden vergi iadesini aldı..Bir sene sonra aldığını asgari ücretin bir kısmını vergi dışı tutarak  geri veriyor !

 

Bu iş , Nasrettin Hocanın eşeğini kaybetip , sonra bulmasına benzedi… Başbakan  önce çalışanın elinden vergi iadesini alıyor ..Bir sene sonra yeniden asgari ücretin vergi dışı kalması yoluyla geri veriyor.

 

Nerden baksan şark kurnazlığı.

 

Hükümet Turizm de KDV’ nin  yüzde 18 den yüzde 8 ‘e ineceğini açıkladı.. Ancak uygulamanın 2008 de oalcağını da ilave etti. Bu şark kurnazlığı değil mi ?

 

AKP Hükümeti AB ‘yi , içeride kendi gücünü artırmak için ve sıcak parada da çıpa olarak kullandı. Ancak AB AKP ‘yi anladı. Şark kurnazlığı yüzünden şimdi AB daha çok zora girdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir