FİİLİ İŞSİZLİK YÜZDE 16.8 OLDU

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) Haziran 2016 işsizlik oranını yüzde 10.2 olarak açıkladı. 2014’ün aynı ayında işsizlik oranı yüzde 9.1 idi. İki yılda 1.1 puan arttı.

Bizim de üye olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD) -34 üye ülkesinde-, ortalama işsizlik oranı yüzde 6.4’tür. Dolayısıyla bizde işsizlik oranı yüksektir.

Son -OECD- verilere göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında işsizliğin en fazla olduğu bazen dördüncü, bazen de beşinci ülkedir. İstihdam oranının da en düşük olduğu ülkedir.

İşsizlik oranı bizden daha yüksek olan ülkeler, Yunanistan yüzde 24.4, İspanya  yüzde 20.4 ve Portekiz yüzde 12.1’dir.

İspanya ve Portekiz, asırlarca sömürgeci ülkeler oldu. Ne var ki  topladıklarını yaşadıkları dikta dönemlerinde kaybettiler.  

İspanyolca dünyada 21 ülkede resmi dil olarak kullanılıyor… 500 milyon insan İspanyolca konuşuyor. İspanya’ya yılda 60 milyon turist geliyor. Portekizceyi de 9 ülkede 200 milyon insan konuşuyor.

İspanya ve Portekiz’de işsizliğin yüksek, fert başına gelirin de Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelere göre düşük kalmasının tek nedeni bu ülkelerin yıllarca dikta yönetiminde kalmasından ileri gelmektedir.

İspanya sömürgecilik yıllarında topladığı sermayeyi Franco diktatörlüğü döneminde kaybetmiştir. İspanya iç savaş sırasında da nüfusunun önemli bir kısmıyla beraber üretim kabiliyetinin de çoğunu kaybetmiştir.

Portekiz’de de 1932-1968 yılları arasında diktatör António de Oliveira Salazar döneminde önemli ölçüde nüfus ve sermaye çıkışı olmuştur.

Türkiye’ye dönersek; işsizliğin Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması çok anlamlı sonuçlar vermez. Çünkü, Avrupa’da işsizlik sigortası şartları daha gelişmiştir. İşsiz kalan hemen başvuru yapıyor. Türkiye’de ise özellikle önceden çalışmamış olanlar, eş-dost vasıtasıyla iş aramayı daha tercih ediyor. Kaldı ki bir ay iş arayıp bulamayanları da TÜİK işsiz saymıyor. Bu şartlarda ”İş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar”ı da fiilen işsiz saymak gerekir. Sonuçta Haziran ayında Fiilî İşsizlik Oranı yüzde 16.8’e çıkmış oluyor. (Aşağıdaki tablo.)


***

Haziran Ayında İşsizlik Göstergeleri  

 

2014       2015          2016

———    ———–     ———

 

İlan Edilen İşsizlik Oranı (Yüzde)               9.1       9.6     10.2

Tarım Dışı İşsizlik Oranı                               11.1    11.7      12.2

İstihdam Oranı (Yüzde)                                46.7    47.1      47.1

İlan Edilen İşsiz Sayısı (Bin)                       2.654    2.880     3.127

İş Aramayıp Çalışmaya Hazır                      2.514   2.416      2.459

Fiilî İşsiz Sayısı (Bin)                                5.168   5.296      5.586

İlan Edilen İş Gücü (Bin)                             29.240   30.141   30.778

Düzeltilmiş İş Gücü (Bin)                         31.754   32.557   33.237

Fiilî İşsizlik Oranı (Yüzde)                       16.8       16.3       16.8

*********************************************************

Maalesef işsizlik sorunu, günübirlik önlemlerle çözülmez. Her şeyden önce, İstihdam yaratacak yeni bir ekonomik modele geçmeliyiz.

Yatırım, istihdamın alt yapısıdır. Yatırımların önünü açmak için de siyasi gerginlikleri, terörü, Suriye ve göçmen sorununu çözmemiz gerekir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.