FAKİRLİK HALKIN MORALİNİ BOZUYOR

Dünya nüfusunun üçte ikisi  fakirlik sınırının altında yaşıyor. Fakirlik, kırsal kesimde daha az, kentlerde daha çok hissediliyor. Üstelik Dünyada zengin ülkeler ve fakir ülkeler arsındaki fark ta giderek artıyor. Bu farkın açılmasına  zengin ülkelerin pek aldırdığı yok… Toplumlardaki fakirlere ise , zengin olanların aldırdığı yok… Çünkü her “tok açın halinden anlamaz.” Buna rağmen fakirlikten rahatsız olanlarda var…  Aslında, bir insanın sorununa diğer insanın kayıtsız kalması, insanlığa  aykırıdır.

Az sayıda da olsa aç insanın olduğu toplumların refahından bahsetmek mümkün değil… Bakmayın siz bize… Bizde neyin doğru neyin yanlış olduğunu artık anlamak mümkün değil… Örneğin, bir yandan kapkaççılık, hırsızlık ve yolsuzluk artarken, öte yandan  DİE’nin anketinden mutlu insanların çıkmasını izah etmek imkansızdır…

Yine bir yandan yüzde 9.9 büyüme yaşanırken, işsizliğin arttığını da anlamak mümkün değildir…

Gelir dağılımının  aşırı bozuk olması, hem insanları rahatsız eder… Hem de  sosyal yapıda anarşi yaratır. Toplumda huzursuzluk meydana gelir. Atalarımız, boşuna  “biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar’’ dememişler.

Fert başına geliri yüksek, 30.000 dolar civarında olan sanayileşmiş ülkelerde,gelir dağılımındaki bozukluk daha da fazladır. Ancak, bu ülkelerde en az geliri olanda, bu gelirle  geçinebilir ve  yaşayabilir. Oysaki gelişmekte olan veya gelişmemiş olan ülkelerde, asgari ücret bir ailenin  yalnızca gıdasına dahi yetmiyor…

Örneğin bizde  asgari ücret yeni arttı… 16 yaşını doldurmuş bir çalışan için, 330 YTL’ye çıktı… Asgari ücretle çalışan, ki çalışanların çoğu asgari ücretlidir, bu paranın tamamını kira olarak verse, gecekondu bulamaz. İşyerine gidip, gelmek için otobüs kartı alsa, 80 YTL gidecek. Kira ve yol parası vermezse, günde 10 yeni lirayla, hem giyecek ve hem de yiyecek alacaktır. Hele evli ve çocuğu varsa, karnını bile doyuramaz.

Ayrıca fakir ülkelerde gösteriş amaçlı lüks  tüketim de yaygındır… Örneğin Türkiye’deki Mercedes sayısı bir çok gelişmiş ülkeden fazladır. Gösteriş amaçlı lüks tüketimin yaygın olması, toplumda  gelir dağılımı sorununu da  aşan tepkilere ve hoşnutsuzluğa neden olmaktadır.

Aslında  yukarıda da değindiğimiz gibi ,adil gelir dağılımı hiçbir toplumda yoktur..Bu nedenle adil gelir dağılımının tarifinde, “mutlak eşitlik“ten söz edilmez… Gelir dağılımında adalet, “Toplumun kabul edebileceği ve toplumun rahatsız olmayacağı bir gelir dağılımı’’ olarak tarif edilebilir.

Son yarım asırdır, uyguladığımız iktisat politikalarına, “önce pastayı büyütelim, sonra paylaşalım” yaklaşımı hakim oldu… Ancak gördük ki pasta büyüyor… Ancak paylaşanlar değişmiyor. Bu nedenle artık iktisat politikalarına  yalnızca büyümeyi  değil  aynı zamanda  paylaşım  amacını da katmalıyız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir