FAKİRLİK ÇEMBERİNİ NEDEN KIRAMIYORUZ?

Toplam Gayri Safi Milli Hasıla sıaralamsında Türkiye Dünyada  17 sırada yer alıyor.. Buna karşılık Satınalma gücü paritesine göre kişi başına geliri endeksi sıaralamsında Avrupa birliği içinde son sırada yer alıyor.. O kadar ki , piyasa ekonomisine yeni geçen doğu bloku ülkelerinin tamamı fert başına gelri endeksi sıralamsında bizi geride bıraktı.

Fert Başına Milli gelir hesabı iki türlü yapılıyor..

Doğrudan doğruya yapılan  fert başına gayri safi milli Hasıla  tahminleri , bir yıl içinde ülkede yaratılan katma değer , yani Gayri safi Milli hasıla , nüfus sayısına bölünüyor.. Bu yolla kişi başına GSMH ‘bulunuyor..

Satın alma Gücü paritesine göre ise, çeşitli ülkelerde aynı miktarda gelirin , ne kadar mal ve hizmet satın alacağına  bakılıyor.

. Örneğin  aynı mal ve hizmet sepetini , Türkiye de 1000 dolara , Almanya da 2000 dolara alıyorsanız, o zaman sizin 1000 dolarlık geliriniz , Almanya ‘nın 2000 dolarlık gelirine eşittir.. 

Yukarıda ifade ettiğim gibi  ,Satın alma gücü paritesine göre hesaplanan kişi başına gelir olarak  Türkiye Avrupa ‘nın en fakir ülkesidir.

Bazen , Rusya ‘da maaşlar 100- 200 dolar  deniliyor.. O zaman bende , ‘’önemli olan bu para ne satın alıyor ? Geçimi ne oranda sağlıyor ?  Örneğin kiralar da 40-50 dolarsa, mesele yoktur.. ‘’ Diyorum.

Şimdiye kadar Türkiye de  , halkın geliri düşük .. Ancak  kırsal kesimde geçim daha kolay olduğundan ve büyük aileler ağırlıklı bir toplum yapısı nedeniyle, kimse sıkıntı çekmiyor .. diyorduk.. Ancak  şimdi son yıllarda bunu da söylemek mümkün değil..  Çünkü :

1)   Kamu harcamaları azaldı.. İç ve dış borç  ve faiz dışı fazla verebilmek için , son yıllarda altyapı yatırımları yarı yarıya azaldı.. Yatırımların azalması , kırsal kesimde de işsizliğin artmasına ve gelirin düşmesine neden oldu.. Ayrıca, fakir- fukara , yeşil kartı da olsa , hizmet verilmediği için , sağlıkta kargaşa yaşandığı için  artık bedava sağlık hizmetinden yararlanamıyor.

2)   Gelir dağılımı o kadar bozuldu ki , en düşük gelirin satın alma gücü kalmadı.  Örneğin , Tarımdan birinci basamaktan  emekli birinin aylığı 224.75 YTL’ye çıktı.. Yani tarımdan emekli birinin Euro cinsinden aylık geliri 112 Euro ve günlük geliri, 4. euro dan az  eder..

Avrupa Birliğinin Beceri eğitimi için yaptığı yardımlarda, kursa devam edenlere ayrıca günde 18 Euro verilmesi kuralı var.. Siz devlet olarak bir emekliye günde 4.4 Euro  dan az veriyorsunuz.. Bu şartlarda Türkiye neden Avrupa ‘nın en fakir ülkesi olmasın ?

Sorun fakirlikle sınırlı kalmıyor.. İnsanların mutsuzluğu artıyor.. 1960’lı yıllarda Türkiye ile Yunanistan ‘ın  fert başına gelir seviyesi yaklaşık aynıydı.. Bugün bizim 2.5 katımız.. 15 yıl öncesine kadar , et ve ekmek sıkıntısı çeken doğu Avrupa Ülkeleri bugün bizden zengin .. Biz vatandaş olarak utanıyoruz.. Bizi bu duruma sokanlar utanmıyor.. Hala politikayı yönlendirmeye kalkıyorlar..

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir