EYLÜL ENFLASYONU NE DİYOR?

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), Eylül ayında yüzde 1.55 ve Eylül’den Eylül’e son bir yılda yüzde 12.15 arttı.  

Tüketici Fiyatları endeksi (TÜFE) ise, Eylül ayında yüzde 0.75 ve son bir yılda ise yüzde 6.15 arttı.

 

ÜFE ile TÜFE arasında 6 puan fark var…

 

 

 

ÜFE’deki artış, döviz kurlarının artmasından ileri geliyor. Kur artışı üretim maliyetlerini artırdı. Çünkü, sanayi üretiminde ithal aramalı ve hammadde girdi oranı yüzde 70’tir. Bir dolarlık ihracatın 82 cent’i ithal girdidir. Kur artınca, TL olarak ithal girdi fiyatları da arttı ve bu nedenle üretim maliyetleri de arttı.

 

ÜFE, Nisan ayından beri artıyor. Nisan ayında yıllık ÜFE yüzde 8.21 iken, Eylül ayında yüzde 12.15’e yükseldi. Maliyetlerin artması, eğer talep elverişli ise, perakendeye yansır. TÜFE’ ye yansır. Ne var ki, TÜFE ise tersine düştü… Mayıs ayında yüzde 7.17 iken, Eylül ayında yüzde 6.15’e geriledi. 

 

Bu demektir ki, kurdan dolayı ortaya çıkan maliyet artışları, talep uygun olmadığı için, vitrine yansımıyor. Üreticinin kâr oranı düşüyor.

 

Üretici malını satamadığı içindir ki, stoklar da arttı.

 

Merkez Bankasının düzenlediği Reel Kesim Güven Endeksinde, mevcut durumda, firmalara mal siparişlerinde Haziran-Eylül arasında yüzde 1.6 oranında düşme var… Bu nedenledir ki mal stokunda yüzde 4.7 oranında artış var.

 

Aslında talepte gerileme olması, uygulanmakta olan sıkı maliye politikasının ve kredilerin daralması gibi para politikasını etkili olduğunu gösteriyor. Özet olarak talep yapısı izin veremediği için, kur artışları enflasyonu artırmadı. Öte yandan, gerek tüketici güven endeksi ve gerekse reel kesim güven endeksi, aynı zamanda, iktisadi faaliyetlerin daralmakta olduğunu da gösteriyor.

 

 

 

 

——————————————————————————————–

TÜKETİCİNİN VE REEL SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ

 

                                                           HAZİRAN       EYLÜL                     DEĞİŞME
                                                                                       (AĞUSTOS)                     (YÜZDE)

                                              —————       —————        —————

TÜKETİCİ GÜVEN             96.4                                91.7                   – 4.8
ENDEKSİ
SATIN ALMA GÜCÜ             93.5                                  90.2                              – 3.5
(Gelecek 6 Ay)
REEL SEKTÖR GÜVEN      117.2                               112.4                             – 4.1   ENDEKSİ
GENEL GİDİŞAT                  115.0                              105.3                              – 8.4
TOPLAM SİPARİŞ                93.3                                 91.8                               – 1.6
(Mevcut Durum)
MAMUL MAL STOKU                      96.6                                 101.1                                4.7

————————————————————————————————-

 

Tüketici güven endeksi, Haziran-Ağustos arasında yüzde 4.8 düşme var. Satın alma gücünde aynı aylar içinde yüzde 3.5 gerileme var. Reel sektör güven endeksinde yüzde 4.1 düşme var. Reel sektör genel gidişatı da iyi görmüyor. Haziran-Eylül arasında, genel gidişat endeksi yüzde 8.4 oranında düşmüş. Yani reel kesim, ekonominin iyi gitmediğini düşünüyor.

 

ABD ve AB’deki sorunları da dikkate alırsak, bu şartlarda, 2011 üçüncü çeyrek ve özellikle dördüncü çeyrek büyüme oranları da, ilk yarıya göre daha düşük çıkacaktır.

 

İktisadi faaliyetin yavaşlaması, vergi gelirlerinde de düşme getirecek, sonuçta bütçe açıkları da artacaktır. Paralı yolların gelirinin satılması gibi, gelecek gelirlerin bu günden kullanılması yoluyla açıkların kapatılması, açıkların ertelenmesidir. Bu nedenle ben, bu yolla bütçe açıklarının kapatılasının, borçlanmayla aynı etkiyi yaptığına inanıyorum.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir