EĞİTİM, İDEOLOJİYE VE SİYASETE ALET EDİLİRSE…

TÜİK, in yayınladığı yıllık ortalama brüt kazanç araştırmasına göre, 2014 yılında Yükseköğrenim yapmış olanlar, yapmamış olanlardan daha çok kazandı. 

Ücretli çalışanlar içinde en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı, finans ve sigorta sektöründe çalışanlar elde etti. En düşük yıllık ortalama brüt kazancı ise konaklama ve yitecek sektörlerinde ücretli çalışanlar kazandı.  

 

 

 

Yükseköğrenim yapan, bir maliyete katlanıyor. Buna karşılık, hem toplumda bir statü kazanıyor, hem eğitimden hayat boyu gelir faydası elde ediyor, hem de topluma fayda sağlıyor.  

Çağımızda eğitim yoluyla insana yapılan yatırım, diğer üretim faktörlerinden daha önemlidir.  

Elli yıl önce üretimde, Üretim faktörleri girdileri ile izah edilemeyen bir artışın olduğu ve bu artışın da eğitimden kaynaklandığı anlaşıldı. Bu keşiften sonra eğitimin insana yapılan bir yatırım olduğu daha net ortaya çıkmış oldu.  

Eğitimin kişiye özel fayda sağlar; 

1-                  Bilgi ve beceri artışı sağlar: Kişileri bilgi ve becerilerinin artması, onlara daha iyi bir iş olanakları sağlar. Çalışma ve iş güvencesi sağlar.  

2-         Hayat boyu gelir faydası yaratır: Eğitilmiş insan, eğitimsiz insanlara göre daha yüksek gelir elde eder. Elde ettiği bu gelir farkının, hayat boyu faydası, eğitim için katlandığı maliyetlerden daha yüksektir. 

3-         Kişilere Sosyal statü sağlar: Eğitim toplumda yatay ve dikey mobilite sağlar. Eğitilmiş insan, daha üst sosyal sınıflara geçebilir. 

4-         Ruhsal nitelikleri artırır: Eğitilmiş insanın sosyal ilişkileri daha dengeli olur. Yaşamdan daha fazla zevk alır. 

Buna karşılık topluma da sosyal fayda sağlar; 

1.Toplumda verimlilik artışı yaratır: Eğitilmiş ve uzmanlaşmış insanların iş verimi artar. Verimlilik artışı gelir artışı yaratır. Fert başına Milli gelir artar.  İktisadi gelişmeyi hızlandırır. 

2-Ekonomiye nitelikli ve vasıflı işgücü sağlar: Nitelikli ve vasıflı işgücü, iktisadi gelişmenin ön şartıdır. Aynı doğrultuda eğitim teknolojik gelişmeyi de hızlandırır. 

3-Toplumda Sosyal ilişkiler daha düzgün işler: Eğitilmiş insan topluma karşı olan görevlerinde daha titiz davranır. Daha saygılı ve sorumlu davranır. Bu durum insan ilişkilerinin iyileşmesine neden olur… Diğer insanların da mutlu olmasına imkan sağlar. 

4-Ekonomide Dış maliyetler azalır: Eğitim insanların çevre bilincini geliştirir. Çevreye saygıyı öğretir… Çevrenin daha iyi korunmasını sağlar. Eğitilmiş toplumda çevreye verilen zararlar azalır. 

5-Toplumsal gelişmeyi hızlandırır: Eğitim tutuculuğun önlenmesinde yardımcı olur. Çağdaş bir topluma geçişi ve bilgi çağına uymayı kolaylaştırır. 

Türkiye zaman zaman eğitimsizliğin maliyetine katlanmıştır…

Osmanlı İmparatorluğunun 18. ve 19. asırlarda, dünyadaki gelişmelerden geri kalmış olması ve özellikle sanayi devrimini kaçırmış olmasının nedeni eğitimsizliktir. 

6-Eğitim toplumda yatay ve dikey hareketlilik (mobilite) sağlar. Örneğin gece bekçisinin oğlu eğitim yaparak işletme müdürü olur… (dikey mobilite)… Veya çiftçinin oğlu memur olur. (yatay mobilite) Böylece toplumda kastlaşma önlenir. 

Tekrar etmek gerekirse  Eğitim, iktisadi gelişmeye katkısı ve toplumsal dönüşüme olan etkisi nedeniyle insana yapılan önemli bir yatırım “beşeri yatırım” olarak kabul edilir. 

Eğitime farklı gözle bakarsak, söz gelimi Eğitim politikası, ideolojik ve siyasi amaçlı olursa, toplum geleceğinden kaybeder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir