Elimizi Çabuk Tutmalıyız

Yarından itibaren Türkiye, içinde  bulunduğu ekonomik daralmadan çıkış için çözüm aramalıdır. Kaldı ki Zira ekonomide daralma , GSYH’ da küçülme artık dibe vurdu.  Daha fazla beklemek ekonomide çöküşe neden olabilir. Ancak bu defa hükümette iktisat politikalarında revizyon değil , reform yapmalıdır.

TÜİK’in yayınladığı bazı göstergeleri başka türlü yorumlamak mümkün değildir.

1.Perakende satış hacim endeksi , Perakende Ticaret sektöründe farklı tür ve büyüklükteki işletmelerin  satışlarını aylık olarak ölçen bir endekstir. Toplam talebin ne durumda olduğunu ve tüketici güvenini de gösterir. 2016 =100 bazlı ve Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış  Nisan 2019 ayı perakende satış hacim endeksi , hem geçen seneye  göre yüzde 7.1 ve  bir önceki aya göre ise yüzde 1.85 oranında geriledi.

2.Yıllardır ekonomide canlanmayı ayakta tutmak için konut yapımı ve konut satışları destekleniyor. Konut politikasının devlet politikası olması doğaldır. Ancak sosyal konut devlet politikası olur. Devletin lüks konut yaparak veya yaptırarak kar etmesi ve gelir sağlaması doğru değildir. Piyasa düzenini bozar. Müteahhitlere karşı haksız rekabet oluşturur. Kaldı ki devlet desteğine rağmen , küçülmeden önceki yıllarda konut fiyatları tavan yapmıştı. Bu yılın ilk beş ayında konut satışlarının yarı yarıya düşmesi ve özellikle de banka kredileri ile alınan ipotekli konut satışlarının durması , hem geçmiş politikalarda yanlışlığı , hem de ekonomide ve toplam talepte daralmanın  dip yaptığını gösteriyor.

DARALMA GÖSTERGELERİ

2018 2019 DEĞİŞME
YÜZDE
MEVSİM VE İKLİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ
PERAKENDE SATIŞ HACİM ENDEKSİ (NİSAN)
113,7 105,6 -7,1
KONUT SATIŞ SAYILARI (BİN-MAYIS) 107,996 82,252 -31,3
İPOTEKLİ KONUT SATIŞI (BİN-MAYIS) 9,720 5,231 -85,8
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ(YÜZDE) 70,3 57,6 -18,1
OTOMOBİL SATIŞLARI (ADET)(OCAK-MAYIS) 302,311 152,456 -49,6

 

3.2018 Ocak- Mayıs  arasında geçen beş aylık dönemde 302 bin 311 otomobil satılmıştı. Bu sene aynı dönemde satışlar yüzde 49.6 oranında yani yarı yarıya azalarak 152 bin 456’ya geriledi.

4.Herşeyin özeti tüketici güven endeksidir. Tüketici güven endeksinde 100 güven sınırıdır. 100 altı güvensizliği gösteriyor. 2018 haziran ayında Tüketici güven endeksi 70.3 iken , bu sene Haziranda 57.6’ya geriledi.

Tüketici güven kaybı bu gün tüketimin azalmasına neden oluyor. Yarın için de olumsuz beklentilere neden oluyor. Yatırımları olumsuz etkiliyor.

Ekonomik sorunlar birbirini tetikliyor. Satışların düşmesi sektörlerde daralma , firma iflaslarına yol açıyor. Dönmeyen kredilerin artmasına neden oluyor. Dahası bir yandan kur artışı bir yandan daralma , dış borçlarda  temerrüt riskini artırıyor.

Sonuç olarak , bütün göstergeler mevcut politikaları hızla değiştirmemiz gerektiğini  ve dahası İMF ile stand bay yapılmasının zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir