EKONOMİK ENDİŞELER HÜKÜMETİ ŞAŞIRTIYOR

Üç bakan Milli gelirin bir gecede neden 2020 Dolar arttığını açıkladı.

 

Bakanlar Milli hesapların uluslararası standartlara getirilmesi açısından  güncelleme yapıldığını öne sürdü.

 

Aslında Milli Gelirde güncelleme yapıldı. Ancak milli Gelirde yüzde 31.6 oranındaki artış güncellemeden  dolayı ortaya çıkmadı.  Düzeltmeden dolayı ortaya çıktı.

 

Güncelleme 1987 baz yılına göre ve Birleşmiş Milletler Ulusal Hesap sistemi ( SNA 68 ) e  göre hesaplanan Milli gelirin, şimdi 1998 baz yılına göre ve Avrupa Hesaplar Sistemi (ESA 95 ) e göre yapılmasıdır.

 

 

 

Dünyada halen birçok ülke ESA dışında hesap yaptıkları için , ESA sistemi ile SNA arasında Milli Geliri çok farklı gösterecek bir fark yoktur. Aksi halde Dünyada ülkeler arası ve AB ülkeleri ile diğer ülkeler arasında karşılaştırma yapmak imkanı olmazdı.

 

SNA sisteminde sektörel katma değer tahminleri üretici fiyatları ile hesaplanıyordu. Bu fiyatlara İthalat vergisi hariç, dolaylı vergiler dahil idi. Ancak hesap sonunda ithalat vergisi de gösteriliyordu. Sübvansiyonlar düşüyordu.

 

ESA sisteminde ise Sektörel katma değerler  Temel fiyatlarla alınmaktadır. Bu fiyatlarda vergi yoktur. Sübvansiyonlar vardır. Hesap sonuna  dolaylı vergiler eklenmektedir.

 

Öte yandan her iki hesap sistemi mali aracılık hizmetlerini de gösteriyor. Ancak farklı gösteriyor. Bunun gibi hesaplama yöntemlerinde farklılıklar var. Ancak bu farklılıklar, GSYH ‘nın büyüklüğünü değiştirmez. Hangi hesap olursa olsun Katma Değer hesabı aynı sonucu verir.

 

2006 yılı hesaplarında ,bir gecede  GSYH ‘nın  576 Milyar YTL’den 182.1 milyar YTL artarak 758 milyar YTL’ye çıkmasının, fert başına gelirinde 5480 dolardan 2020 dolar artarak  7500 dolara çıkmasının nedeni güncellemeden  değil. 1993 yılından bu güne  kadar ihmal edilen eksik ve zamanında yapılmamış düzeltmeden ileri gelmiştir.

 

HÜKÜMET KAYIT DIŞINA HAKİM DEĞİL

 

Siyasi iktidar güncelleme yapıyorum diye açıkladıklarından  zımni olarak yaptığı yanlışları da ifade etmiş oldu.

 

Milli Muhasebe hesaplarında, 13.9 milyon olarak gösterilen bina sayısı, şimdi 19.2 milyon olarak açıklandı.

 

Konuşmalardan dolaylı olarak Tarım sektöründe bazı büyüklüklerin şimdiye kadar teknik katsayılarının yanlış kullanıldığını anlıyoruz.

 

Eski hesapta İmalat sanayinde 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı 11293 iken, şimdi 27813’ e çıktı. Oysaki 2002 yılında  genel sanayi ve işyerleri sayımı yapılmıştı. Bu güne kadar neden beklendi ?

 

Türkiye de 1950 yılından sonra yayınlanmakta olan sanayi istatistikleri, 2001 krizi nedeniyle yayınlanmadı . Ancak daha sonra krizden çıkıldıysa, neden AKP iktidarı döneminde yayınlanmadı?

 

Maliye Bakanı, “ev sayısı artınca  bunların vergisi verilmiş mi, ona bakacağız” diyor. Bu demektir ki şimdiye kadar Maliye kaç evden vergi topladığını bilmiyor. Vergi dışı ev sayısı fazlaymış. 

 

Özet olarak, Bakanlar kendilerini ele verdi. Yanlışlarını açıkladılar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.