Ekonomide Büyüme Çetelere Yaradı

2020  yılında Pandemi global ekonomi daraldı. Bu sene bütün Dünyada GSYH’ da büyüme var. Bunun iki nedeni var ; Birisi tüketici talebinin ve üretimin  daha fazla ertelenmesi mümkün değil, ikincisi 2020 baz yılı eksi olunca ,2021 büyüme oranları yüksek çıkıyor.

Türkiye’de 2021 yılında yüzde 6,5 dolayında büyüyecek.

Dünyada ve Türkiye de 2021 Büyüme tahminleri şöyledir ;

İMF Tahminleri yüzde büyüme oranı  :

  • Gelişmekte olan ülkeler ortalaması ; 6,7
  • Gelişmiş Ülkeler ortalaması ; 5,1
  • Euro Bölgesi ; 4,4
  • Çin ; 8,4
  • Hindistan ; 12,5
  • Türkiye ; 6,0

Türkiye  2021 büyüme tahminini ayrıca Dünya bankası yüzde 5; OECD yüzde 5,7 , J.P Morgan yüzde 6,8 olarak açıkladı.

2021 yılı büyüme oranı için beş önemli tespit yapabiliriz ;

Bir …Yüzde 6,5 büyüme  , bizim gibi gelişmekte olan  dünya ortalamasına yakın bir büyümedir.

Eminin ki siyasi iktidar ve yandaş medya bu büyümeyi Türkiye uçtu olarak yorumlayacaktır.

İki … Büyüme yoksullaşma getirdi.

Bir ülke yoksullaşarakta , servet kaybederek te büyüyebilir. Söz gelimi , eski bir binayı yıkarsanız , servet kaybı ortaya çıkar . Ama o binanın yıkılması için yapılan her türlü harcama katma değer yaratır ve büyümeye yansır.

Türkiye sürekli cari açık veriyor. Cari açık bu sene de 30 milyar doların üstünde olacaktır. Bu yolla dışarıya kaynak çıkışı oluyor. Kaynak kaybı servet azalması demektir . Ayrıca bu açıklar ile  kamu -özel işbirliği ile yapılan yollar , hastahaneler dış borçla kapatılıyor. Dış borçlar potansiyel büyümeyi negatif etkiliyor. Net dış borç ödeme durumunda yoksullaşma olacaktır.

Dahası ithal girdi ‘ye bağımlı büyüme olduğu için İstihdam yaratmıyor.

Özetle Türkiye  geleceğini bu günden tüketerek büyüyor.

Üç… Gelişmekte olan ülkeler de daha yüksek büyüme oranı , daha fazla katma değer yaratma anlamına gelmiyor.

Düşük GSYH ‘da büyüme daha yüksek oluyor.  Söz gelimi GSYH 100 Milyar dolar olan bir ülkede yüzde 10 büyüme , 10 milyar dolar katma değer demektir. Buna karşılık GSYH’ sı  500 milyar dolar olan bir ülkede yüzde 5 büyüme 25 milyar dolar katma değer demektir.

Dört … Türkiye de büyüme halka yansımıyor. Bu nedenle Gelir dağılımı giderek bozuldu.

Gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımının bozulması , belli ellerde sermaye birikimine yol açabilir. Bu sermaye yatırımlara giderse , büyüme artar, istihdam artar. Gelir dağılımı geçici olarak bozulmuş olur.

Türkiye de öğle değil. Türkiye de gelir dağılımı ,çeteler lehine halkın aleyhine bozuldu. 

Bu güne kadar Devlet malının meşru olmayan yollardan nasıl kullanıldığı, ihale yolsuzluklarının ortaya çıkması , devletle işbirliği yapanların ve kara para aklayanların  itirafları ile gün yüzüne çıktı. Giderek te çıkıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir zaman bu tür olaylar hasır altında kalmadı. Mutlaka çıkar çeteleri arasında anlaşmazlık çıkıyor ve itiraflar başlıyor.

Çetelerin kara para aklaması , bir şirkete çökerek hisse devri , büyümeyi artırır. Ama sermaye birikimi yaratmaz. Servet artışı yaratmaz. Dahası da bu paralar kendisini sağlama alsın diye yurt dışına çıkar.

Beş ; Büyüme kalkınma sağlamadı .

Gelişmekte olan ülkelerde toplum refahını artırmak için , büyüme ‘den daha önemlisi kalkınmadır. Kalkınma kriterleri,  gelir artışı yanında bu gelirin adil bölüşümü , toplumun eğitim , sağlık , sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Dünya kalkınma göstergelerine göre ;

  • Bin kişiye düşen doktor sayısı, Türkiye’nin içinde bulunduğu Avrupa ve orta Asya ülkelerinde ortalama 3,37 iken Türkiye ‘de 1,76’dır.
  • Avrupa’da hastanelerde bin kişiye düşen yatak sayısı , 5,92 iken Türkiye ‘de 2,7’dir.
  • OECD ülkelerinde okula veya işe gitmeyen gençler ortalama oranı yüzde 16 , AB de yüzde 14 iken ; Türkiye de yüzde 28,8’dir.
  • Ekonomik istikrar sorunu yaşayan üç-beş ülke dışında Dünya da enflasyonun en yüksek olduğu ülke Türkiye ‘dir.

Sonuç : Artık anlaşılıyor ki Türkiye de Devletle veya devlette bazı yetkililerle  çeteler arasında  işbirliği yapılmış. Bu durum hayatın  normal akışına aykırıdır. Sürdürülemez. Böyle bir sistem sonunda kendi kendini yok eder.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir