EKONOMİDE VE SOSYAL HAYATTA STRES BİRİKİMİ VAR

30 yıl süren enflasyon ekonomik ve sosyal tahribatı da büyük oldu… Hatta bitmedi… Devam ediyor… Bu defa enflasyonu frenlemek için uygulanan politikalar, alınan önlemler, enflasyondan daha büyük tahribat yapmaya başladı.

IMF ve IMF adına hareket edenlerin getirdiği kısa vadeli ve kendi ifadeleri ile “Yangın söndürme”  politikaları , AKP tarafından da benimsendi… Ve devam ediyor… IMF ile standby’da devam ediyor… Kısa vade çoktan geride kaldı… Orta ve uzun vade oldu… Yangına gelince… Enflasyondan daha büyük patlama yaratacak  stres  birikiyor… Bu birikim sinsi olduğu için, etkisi de hemen ortaya çıkmıyor…

Stres birikimine neden olan gelişmeler şöyledir:

1) Dolaylı vergilerin  payı yüzde 72 oldu:

Zengin ve fakirin aynı oranda ödedikleri, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin payı, son beş yılda on puan arttı… Verginin dörtte üçü bu gibi adaletsiz vergilerdir… Dünyada vergiyi  fakir fukaranın ödediği  ikinci bir ülke örneği yoktur… Zengin Avrupa da bile Dolaylı vergilerin payı yüzde 50 dolayınadır.

2) Banka hortumlamanın faturası halka çıkarıldı…

Bankaların içi boşaltıldı, dışarıya kaçırıldı… Bunun için bazı bankalar fahiş faiz dağıttı… Faizden vurgun vuranlar oldu… Herkesin yaptığı yanında kaldı… 50 milyar dolar zarar halkın vergileriyle veya dış borçla  ödeniyor… Ödenecek…

3) Cari açıkta dünya rekoru…

Enflasyonu önlemek için reel faizler yüksek tutuldu… Yüksek reel faiz, kurlar üstünde baskı yarattı… Yüksek reel faiz ve dolarizasyon  dalgalı kur rejimini  çalıştırmadı…  Sonuçta Türkiye AKP  Hükümeti döneminde yani üç yılda ve bu sene sonuna kadar 40 milyar dolar cari açık vermiş oluyor… Cari açık ülkenin kan kaybı demektir.

Bu seneki cari açık milli gelirin yüzde 7’sine çıkıyor… Bu bir Dünya rekorudur… Eğer bu açığın bir ekonomik etkisi olmayacaksa, o zaman cari açığı önlemek için her türlü önlem alan ülkelerin aptal olması gerekiyor.

4) İşsizlik harp dönemlerinden de fazladır…

15 ve yukarı yaştaki gençler arasında, 5 kişiden 3’ü işsizdir… İşsiz kalan genci teröre yönlendirmek çok kolaydır… Ayrıca kap-kaç ve hırsızlığın artmasının altında yatan neden de işsizliktir.

5) İç ve dış borç stoku, resmi rakamların üstündedir.

İç ve dış borçların  tamamı, dış borçların 33 milyar doları kısa vadelidir… Faiz oranları yüksektir… Hazine düşük kurdan yararlanıp borcunu çeviriyor… Kur artışı olursa, hazine borç çevirmekte zorlanacaktır. 

6) Halkın satın alma gücü düştü…

2001 yılından bugüne çalışanların reel ücreti yüzde 10 ile yüzde 20 arasında geriledi… Çiftçiye verilen destek, IMF’nin öngördüğü gibi, 1999 yılına göre dörtte bire indi… Çiftçinin eline geçen fiyatlar enflasyonu altında kaldı… Tarım emeklisine verilen ayda 170 Euro‘dur.

7) Gıda ithal eden ülke olduk…

Dünyada gıda gereksinimi açısından  kendine yeten 7 ülkeden biri bizdik… Maalesef 2003 yılından beri gıda ithal ediyoruz… Yılda  2.5-3 milyar dolar gıda için dışarıya paramız gidiyor.

Bu saydıklarım stres birikimine yol açan sorunlardan bir kaçıdır… Eğer enflasyonla mücadele yapısal çözümlere dayalı olarak ve makro dengeler kollanarak yapılsaydı, belki bugünkü sonuçlar  bir yıl gecikirdi… Ancak stres birikmezdi… Kan kaybı daha az olurdu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir