EKONOMİDE RUS STRESİ

Rusların bizimle olan dış ekonomik ilişkileri sınırlamasının, bize ve onlara önemli maliyetler getireceği açıktır. Ne var ki, bir ülkenin ulusal dış politikaları söz konusu olunca, kimse maliyet hesabına bakmaz. Önemli olan meseleyi gerilimi tırmandırma için bir vesile yapmamaktır. Bu sınırlama altında, Türkiye’nin Rusya ile olan dış ekonomik ilişkilerinden dolayı:

Bir…  Döviz kaybı olacaktır.

İkincisi ve daha da önemli olanı, Türkiye’nin doğalgaz bağımlılığı nedeniyle, elektrik ve sanayi üretiminde düşme yaşanacaktır.

 

 

1.Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmi 30 milyar dolar kadardır. 2014 yılında Rusya ile olan dış ticaretimizden olayı 19.4 milyar dolar Dış ticaret açığı verdik. Başka bir ifade ile 2014 yılı toplam dış ticaret açığımızın yaklaşık beşte biri Rusya ile yapmış olduğumuz dış ticaretten dolayı ortaya çıktı. 2015 yılında Rusya ile olan dış ticaretimizde gerileme oldu.  (Aşağıdaki tablo )

 

 

Rusya’nın bazı ürünlere ithal yasağı getirmesi ile bu sene zaten 3 milyar dolara gerileyen ihracatımız, yarı yarıya azalacaktır. 

Bavul ticaretinden dolayı da döviz kaybı olacaktır.

2.Öte yandan Rusya’dan ithalatımız içinde en büyük payı Doğalgaz alıyor. O kadar ki Türkiye doğalgazın yüzde 56’sını Rusya’dan ithal ediyor. Rusya’dan ithal ettiğimiz doğal gazın metreküp fiyatı 418 dolardır Aynı gaz için Azerilere 282 dolar ödüyoruz. Ne var ki enerji politikasında yanlış olan Doğalgaza bağlı bir sistem kurulmuş olmasıdır. 

Doğalgaz kesilirse, üşümek tek sorun değil… Daha önemli sorun Elektriğin yüzde 29,4’ünü doğalgaz santrallerinden sağlıyoruz. Birçok sanayi tesisi doğalgaz kullanıyor. Yani temel sorun elektrik ve sanayi üretiminde daralma sorunu olacaktır.

3. 2014 yılında, Türkiye’nin yurt dışı projeleri toplamı 27.1 milyar dolar oldu.  Bu projelerde Rusya 6.5 milyar dolar ile ikinci sırada geliyor. 2014 yurt dışı projeleri arasındaki payı yüzde 14.4’tür.(Aşağıdaki tablo )

 

Yurt dışı müteahhitlik projelerinin bundan sonra ne olacağı belli değildir.

Rusya’daki 31 Aralık 2015 sonrası için anlaşma ve sözleşmesi bulunmayan Türk vatandaşı istihdam edemeyecek.

Ekonomik sorunlar bu saydıklarımızla da sınırlı değildir.

Asıl sorun, Petrol ve doğalgaz gelirlerinin Rusya’nın dış politika dengesini bozmuş olmasıdır. Dünyanın gözü önünde Kırımı ilhak etti, Ukrayna’yı zorluyor, Baltık ülkelerini tehdit ediyor ve Suriye’de dünya düzenini bozuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir