EKONOMİDE GÜVEN DİBE VURDU

Yabancı Bankalardan birisi bir kriz riskine karşı önlem almaya başladı. Medyada yer alan habere göre bu banka uluslararası iş yapmayan şirketlerle çalışmak istemediğini ve hesaplarını kapatmalarını istemiş.

Muhtemelen diğer bankalarda bu veya buna benzer bazı önlemler alacaktır… Çünkü ekonomide tehlikeli bir gidiş olduğunu bizzat Başbakan Yardımcısı açıkladı.

Kriz tehlikesinde, panik bankalardan başlar. Bankaların bu şekilde davranması, tüm piyasa da paniği artırır. Bu gibi ekonomik sorunlar ve siyasi sorunlar krizi tetikler.

 

 

 

Parantez içinde söylemek gerekir ki, bankacılık bir devlet imtiyazı olduğu için, bankalar diğer özel şirketler gibi keyfi tasarrufla ve sübjektif değerlendirme yoluyla iş yapamazlar.  Bankalar İstediğine kredi verebilir…  Ancak bunu objektif standartlarla dayanarak yapar. Keyfi olarak küçük işletmelerle çalışmam diyemez.  Aksi halde yasayı ve teamülleri çiğner.

 

Bankalar Kanunu birinci maddesi  ‘’ Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir ‘’ şeklindedir.

 

Banka keyfi çalışırsa veya yalnızca karını en yükseğe çıkarmak için istediğine hizmet verirse, tasarruf sahibinin hak ve menfaatlerini çiğnemiş olur.

 

TÜİK’ in Temmuz ayı Reel Sektör Güven Endeksi ve Haziran ayı Tüketici Güven Endeksi, ekonomideki gidişatın kriz alarmı düzeyine indiğini gösteriyor.  Anlaşılan Bankalar daha da önce bunu kokladı ve tedirgin oldular.

 

Geçen sene Temmuz Ayında reel sektör Güven endeksi, 105,4 iken bu sene temmuz ayında 95,2 oldu. Bu tür endekslerde 100 güven sınırıdır. 100 ‘ün altı güvensizliği gösteriyor. Demek ki reel sektörün de güveni kalmadı.  

 

 

Aşağıdaki tablodan anlaşıldığı gibi reel sektör içinde Perakende ticaret sektörü, güven sınırı ütünde kalmakla birlikte yine de bir yıl öncesine göre düştü. İnşaat sektöründe ise geçen sene zaten var olan güvensizlik bu sene daha da düştü.

 

REEL SEKTÖR GÜVEN ENDEKSİ

SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSİ

TEMMUZ 2013

TEMMUZ 2014

HİZMET SEKTÖRÜ

105,4

95,2

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ

108,4

103,6

İNŞAAT SEKTÖRÜ

85,3

78,5

 

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

 

HAZİRAN 2013

HAZİRAN 2014

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

76,2

73,7

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ               

84,1

81,2

TASARRUF ETME İHTİMALİ

26,4

24,0

 

 

Tüketici güven endeksi geçen senede düşüktü… Bu sene iyice düştü. 73.7’ye geriledi. Ayrıca tüketici İşsiz sayısının daha da artacağını bekliyor. Tüketicinin tasarruf etme umudu da yok seviyesine geriledi.

 

Ekonomide sorunlar arttıkça Tüketicinin ve reel sektörün olumsuz beklentisi de artıyor ve güven düşüyor. Güven azalması ekonomik gidişatı etkiliyor. Reel sektör yatırım yapmıyor. İstihdamı azaltıyor. Tüketici harcamalarını kısıyor. Sonuçta ekonomik tablo daha da kötüye gidiyor. Kısır döngü oluşuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir