EKONOMİ TUTSAK OLDU

Küreselleşme , spekülatif sermayenin kazanç kavgası alanına dönüştü.. İstesek te küreselleşme dışında kalamayız.. O zaman yapmamız gereken bu süreçten  kazançlı çıkmanın yolunu aramaktır…

Küreselleşme sürecinde eğer doğrudan doğruya yatırım yapacak sermayeyi çekebilseydik , gerçekten kazançlı çıkardık.. Çünkü bu tür sermaye ülkede uzun süre kalıyor.. Ülke risk üstleniyor.. Oysaki İzmit ‘teki Ford’un yaptığı fabrika  dışında Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmedi.

Gelen sermaye de ya karlı bankaları ve şirketleri satın alan fırsatçı sermaye.. Ki bunları satanlarında aldıkları dövizlerle yatırım yapmadıkları ortadadır.. Zira özel yatırımlarda azalmaya başladı.. Veya sıcak para şeklindedir. 

Sıcak para ve bankaların yabancıya satışı , ekonomiyi ve siyaseti tutsak etti..

 

 

1)Sıcak para stoku 74.1 milyar dolara çıktı. Bu günkü durumda ,

·       Faizi sıcak para belirliyor.

·       Piyasada kırılganlık  arttı. Borsa 20 günde yüzde 17 arttı. 

Tablo 4 : SICAK PARA (Milyar Dolar)

 


A) Yabancı Kaynaklı Sıcak Para

60,2

Hisse Senedi

32,6

Devlet Borçlanma Senedi

23,4

Mevduat

3,2

B) Yerli Kaynaklı Sıcak Para

13,4

C) TOPLAM

74,1

 

 

 

 

 

 

 

2) Bankaların yabancıya satışının ekonomik,siyasi ve sosyal maliyeti var

·     Finans sektörü lobi oluşturmak yoluyla  bir ülkenin siyasetini önemli ölçüde etkiliyor.. Çoğu zaman tayin ediyor.. Bankalar yabancılaşırsa ulusal politika uygulamak imkanı kalmaz..

·       Bankalar siyaseti etkilemek ve istedikleri zemini oluşturmak için aynı zamanda medyaya el atıyor.. Türkiye’nin geleceği ile oynayan soroz’un açık toplum enstitüsü gibi fonlarla işbirliği yapıyor..

·       Bankalar, reel sektörle ilişkileri noktasında , üretimi ve büyümeyi etkiliyor.

·       Bankaların risklerine gelecekte de bu toplum katlanacaktır.. Banka bir devlet imtiyazıdır.. Mevduatın bir kısmı devlet güvencesi altındadır.. Faaliyetteki bir banka karını dışarıya transfer edecektir.. Ancak bir kriz halinde , faaliyet izni iptal edilen bir bankanın yönetimi ve denetimi yasaya göre  fona geçecektir..  Yani batan banka yabancı banka da olsa , maliyetine bu toplum katlanacaktır.. 

·       Yabancı bankalar yerli bankalardan ve devlet bankalarından daha çok faiz alıyor..Örneğin kredi kartlarında en yüksek faizi , yüzde 94.5 akdi faizi ve yüzde 108  gecikme faizini alan ilk beş banka yabancı banka veya yabancı ortaklı bankadır.

·       Yabancılar  bugün banka almak için para getiriyor..Cari açık kapanıyor.. Ancak aynı yabancılar yarın kar transfer ederek cari açığın daha çok artmasına neden olacaklardır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir