EKONOMİ NEREDEN GELİYOR ? NEREYE GİTMELİ ? (IV)

Dün bu köşede, Türkiye’nin rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçmesi ve istihdam yaratması gerektiğini ifade etmiş ve bunun için rekabet şartlarının çalışması, spekülatif piyasa yapısının ve oligopollerin önlenmesi, yatırım teşviklerinin etkin hale getirilmesini 6 madde halinde yazmıştım.

 

7.Üretim ekonomisine geçişte , kur sisteminin de değişmesi kaçınılmaz olacaktır.

 

Dalgalı kur politikası, hem içeride rekabeti bozuyor, sektörler arasında, işletmeler arasında haksız rekabet yaratıyor, hem de dışarıya karşı Türkiye’nin rekabet gücünü düşürüyor.

 

 

 

 

Dalgalı kur sisteminin temel gerekçesi, kur dengesini sağlamaktır. Başka bir ifade ile teoride ve gelişmiş bir piyasada uygulamada, dalgalı kur sistemi, otomatik olarak kur dengesini sağlar. Cari açık veren bir ekonomide döviz talebi artar.. Talep arttığı için de kurlar artar. Kur artışı ihracatın artmasını sağlar. Dış cari açık dengeye gelir.

 

8. Yatırım, sermaye mallarına ve teçhizat stokuna yapılan ilavedir. Küreselleşme yatırım anlayışını değiştirmiştir. Plasmanlar yatırım olarak tarif edilmeye başlanmıştır. Oysa ki örneğin, Türkiye de Borsaya plasman yapmak, yatırıma dönüşmüyor. Zira borsada yabancı sermaye oranı yüzde 60- 65 olduğu için karlar dışarıya gidiyor.

 

Türkiye’de toplam talep, piyasa yapısı, kambiyo sistemi, yerli ve yabancı yeni  yatırımlar için caziptir. Buna karşılık,

 

  • Özel Tasarruf oranı,
  • Yabancı Sermaye ve kur politikası,
  • Kamu altyapı yatırımları,
  • Rekabetçi vergi sistemi,
  • Teşvik Politikası ve
  • Bürokrasi açısından

Yerli ve yabancı  yatırımlar için yeterli altyapı yoktur.

9. Planlama ,yatırım projelerine  yol gösterir, beklentileri olumlu etkiler ve istikrar unsuru olarak algılandığı için ülke riskini düşürür. AKP’nin fiilen planlamayı neden kaldırdığı anlaşılır gibi değil. Yerine getirilen üç yıllık program iktisatla dalga geçercesine gayri ciddi bir programdır. Yeniden planlama yapılması gerekir.

 

Bu yeni plan bir  ’yapısal dönüşüm planı ‘’planı olmalıdır. Özelliklerine gelince :

  • Ekonomik ve sosyal gelişmeyi öngören bir ‘’ekonomik ve sosyal  gelişme planı olmalıdır. Bu günkü spekülatif  piyasa yapısını ve rant ekonomisini  önleyecek politikaları içermelidir. Yalnızca slogan düzeyinde hedefler değil, inandırıcı olması ve güven  vermesi için bu hedeflerin nasıl gerçekleşeceği de yer almalıdır. 

 

  • Hem uzun dönemli bir perspektiften bakan , hem de kısa dönmede bir yıllık devrelerle ekonomik ve sosyal gelişmelere kısa sürede intibak edebilecek ‘’ dinamik ‘’bir yapıda   olmalıdır.  1963 te 15 yıllık perspektiflerle yapılan 5 yıllık planlar ve yıllık programlar on yıl yüksek büyüme ve istikrar sağladı … Yani Türkiye planlamaya yabancı değil. 

 

  • Ulusal sanayileşme ve sektörel değişim planı olmalıdır. Türkiye yeni teknoliji ithal etmek yerine , bu teknoloji ile üretilmiş malları ithal ediyor. Planlama içinde bu yanlışı düzeltmek te  yer almalıdır.

 

  • Bu planda devletin ekonomideki yeri ve devletin yapısı yeniden tarif edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir