DÜNYA ARTIK YENİLENMELİ

Diktatörler akıllı mı kurnaz mı ? Zeki oldukları kesin … Ayrıca  yaptıklarına bakarsak , hırslarının  akıllarından daha önde olduğu da kolayca anlaşılıyor.

 Söz gelimi Napolyon Avrupa’yı işgal etmiş … Avrupa devleti olmuşken , Mısırı işgal etmiş ve fakat elinde elinde tutamamış… Avrupa devleti ile yetinmemiş Moskova’ya  da  yürürmüş . Hırsı sonu nu getirmiş.

Adolf hitler  ikinci  dünya savaşı sırasında 15 ülkeyi işgal etmiştir. Eğer Fransa ve Rusya ‘yı da işgal etmeseydi , yada işgal ettiği ülke sayısı Almanya’nın komşuları ile sınırlı olsaydı ve Yahudi soykırımına gitmeseydi ,  daha uzun ömürlü olmaz mıydı ?  

Saddam Kuveyt’i işgal etmeseydi başına bu işler gelir miydi ?

 

 

 

Yine anlaşılıyor ki , Diktatörler  hırsları  yanında , diktatörlüklerini devam ettirmek için de rahat durmuyor olabilirler. Ayrı ve daha önemli bir tartışma konusu , halkın  neden bu diktatörlere onay verdiği konusudur ?

Tüm İnsanlığın huzurunu bozdukları için de Dünya  her zaman diktatörlere karşı önlem almıştır. Birleşmiş Milletler fikride , Hitlerin Dünya huzurunu bozması nedeniyle düşünülmüştür.

Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945’de kuruldu.

 Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin yanı sıra imza sahibi öteki devletlerin çoğunluğunun da onaylamasıyla Antlaşma yürürlüğe girdi ve Birleşmiş Milletler kuruldu. Ne var ki kuruluşu ve işleme şekli demokratik olmadı.

Birleşmiş Milletlerde on beş üyeden oluşan Güvenlik Konseyinde  beş daimi üyenin mutlak  veto yetkisi bulunmaktadır. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Fransa’dır.  Yani diktatörlerin yerini , ülke diktaları aldı. 

Bu beş üye, Dünya nüfusunun dörtte birine (yüzde 26.5 ) sahip oldukları halde, Dünya Milli Gelirinin yarısını ( Yüzde 49.2 ) yaratıyorlar. (Aşağıdaki tablo )   

Birleşmiş Milletler mevcut  organizasyon ve yapı içinde  işlevini yapamıyor. Daha adil ve daha insani değerlerin önde tutulduğu yeni bir birleşmiş milletler Projesi yapılmalıdır. 

İkinci Dünya savaşından sonra Dünya ekonomik istikrarını sağlamak için de , yine 1944 yılında Bretton Wood’s anlaşması yapıldı. Bu  anlaşma ile , Dolar altına bağlanarak yeni bir sistem kuruldu. Ne var ki bu  sistemi Önce ABD nin kendisi bozdu. 1974 petrol krizinde , bir dolar bir ons bağlantısını tek taraflı olarak kaldırdı. Sistem çatırdamaya başladı.   

Bu gün dolardaki istikrarsızlık bütün dünyayı vurmuştur. Dünya yeni bir para sistemine gitmek zorundadır. Bu sistem , ekonomik istikrarı yüksek ve parası konvertibl olan , aynı zamanda demokratik olan ülke paralarından oluşacak bir sepet olabilir. 

Sonuç Dünyada  şartların değişmesi her sistemi eskitir. Daha huzurlu bir dünya için yeni Birleşmiş  Milletler , yeni ekonomik sistemler geliştirmek zorundayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.