DÜŞÜK TASARRUF RİSK YARATIYOR

Başbakan yardımcısı Ali Babacan ,  tasarrufları artırmak için 4 farklı önlem alınacağını  açıkladı … Bunlar :

           Bireysel emeklilik sistemini değiştirecek yeni kararlar,

           Altınların bankalara tasarruf olarak yatırılması için önlemler ,

           Yatırım – Tasarruf araçları arasında uyumu sağlayacak vergi kararları ,

           Bankacılıkta vadenin uzatılması .

 

 

 

Ortalama tasarruf oranı , özel sektör ve kamu sektörü olarak yapılan toplam  tasarrufların , Milli gelire  oranıdır. Türkiye de ortalama tasarruf oranı 2002 yılında yüzde 19-20 iken , şimdilerde yüzde 12-13 ‘e kadar geriledi. Bu önlemler tasarrufları artırmaya yeter mi ?

 

Tasarrufun tamamının yatırıma gittiği varsayılır. Tasarruf oranı yüksek ise , Milli gelirin tasarrufa ayrılan kısmı yüksek demektir ve yatırımlara daha çok kaynak aktarılacak demektir.  Başka bir ifade ile daha çok yatırım yapılacak  demektir . yatırımların artması , ekonomide , istihdamın , büyümenin ve kalkınmanın hızlanmasına yol açar.

 

Tasarruf , tüketimin tersidir … O zaman önce  özel ve kamu tüketimini kısmak  gerekir.  IMF ve Kemal dervişin Türkiye’ye getirdiği dalgalı kur belası olduğu sürece , sıcak para tuzağı devam ettiği sürece , düşük kur , yüksek değerli TL devam eder. Bu nedenle Türkiye , aramalı ve hammaddeyi üretmez, ithal eder.

Mamafih , düşük  kurdan dolayı, fiyatı suni olarak düşen ithal aramalı ve hammadde ile rekabet edemeyen aramalı üreten firmalar, örneğin iplik fabrikaları kapandı. İşsizlik arttı. Sanayi üretiminde aramalı ve hammadde oranı yüzde 76ya çıktı.

 

Bu şartlarda hiçbir müteşebbis , Tüketim malını üretmez ithal eder. Türkiye düşük  kurdan dolayı bir ithal tüketim çılgınlığı yaşıyor. Bu şartlarda tüketimi kısmak imkanı da sınırlı kalıyor.   

 

Öte yandan , Küreselleşme yatırım anlayışını değiştirmiştir. Gerçekte yatırım, sermaye mallarına ve teçhizat stokuna yapılan ilavedir. Oysa ki Türkiye fiziki yatırımları unutmuştur. Spekülatif sermaye ve plasmanlar, gündemi tayin etmeye başlamıştır. Bankaların medya sahibi olması, süreci hızlandırmıştır.

 

 

Borsaya plasman yapmak, yatırıma dönüşmüyor. Zira borsada yabancı sermaye oranı yüzde 70 olduğu için karlar dışarıya gidiyor. 2003 ile 2011 yılları arasında dışarıya ,  borsa ve varlık satışlarından çıkan kar 50 milyar dolara ulaşıyor.

 

Ayrıca sıcak para ‘nın olduğu yerde yabancı yatırım sermayesi  ciddi yeni  yatırım yapmaz. Ancak  karlı şirketleri satın alır.

 

İçeride yatırım ortamı da yoktur. Söz gelimi yatırımlar teşvik edilmiyor. Yine bankalar , işletme ve yatırım kredilerini , mevduata yüzde 100 kar koyarak veriyor.  Mevduta  yüzde 9 iken , yatırım kredisi yüzde 20 dolayındadır.  Kimse bu kadar yüksek faizle yatırım yapmak istemiyor.

Yatırım oranı düşük olunca , istihdam oranı düşük kalıyor. Gelir artışı olmuyor. Bu da dönüp , vergi  gibi cebri  tasarrufları  ve özel tasarrufları olumsuzu  etkiliyor.

 

Sonuç olarak , tasarrufları artırmak için , Türkiye’nin uygulamakta olduğu iktisat politikalarını , para ve kur politikasını değiştirmesi gerekir.  Ayrıca  yatırım ortamının oluşması gerekir. Başta , terörün çözülmesi gerekir. Devletin ciddi yatırım teşvikleri vermesi gerekir. Ekonomide finans – sektörü ile reel sektör arasında denge sağlanması gerekir. Aksi halde Cin fikirlerle  tasarrufları artıramazsınız.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.