DÜNYA BU KÖTÜ MİRASTAN NASIL KURTULUR?

Son birkaç yıldır, dünyada büyüme oranları düşüyor. Bu sene dünyada ortalama büyüme oranları yüzde 2,6 olarak tahmin ediliyor.  Gelişmiş ülkelerde,  ABD yüzde 2,0 düşük büyüme ve Euro bölgesinde  -0,1 daralma olacağı tahmin ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerde Asya pasifik ülkeleri büyüme tahmini 6,8 ve Latin Amerika ülkeleri büyüme tahini yüzde3,9 dur.

Bizim ekonomi kırılgan olduğu için, Dünya ekonomisi canlı olduğunda herkesten fazla büyüyor, durgun olursa herkes den fazla daralıyor. 2012 yılında yüzde 2,2 olan büyüme oranı bu senede en fazla yüzde 3 olarak ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında bekleniyor.

 

 

 

Dünya ekonomisinde görünen odur ki küresel süreç tersine gitmeye başladı… İşler iyi gitmiyor. Küresel süreci getiren, spekülatif sermaye hareketleri, finansal balonlar artık bu süreci baltalamaya başladı. Dünya ekonomisini ve ülkelerinin siyasi hayatını yöneten Soros tipi spekülatif sermaye ömrünü tamamladı.

Aslında iktisat tarihine bakılırsa, hakim politikalarının ömrünün 30- 40 yıldan fazla olmadığı anlaşılır. 1930 Dünya buhranı, Keynesyen politikaları yaratmıştı.  Bu politikalar devletin borçlanarak ve daha bol harcama yaparak, faizleri düşürüp yatırımları artırmak bu yolla toplam talebi artırmayı öngörüyordu. İkinci dünya savaşından sonra bu politikalar 30 yıl aralıksız uygulandı… Ancak 1970’li yılların ortasında, petrol krizleri,  stogflasyon (  enflasyon ve durgunluğun bir arada ortaya çıkması) daha sonra gelişmekte olan ülkelerin borç krizi bu politikaları bitiren sonuçlar oldu.

1980 sonrası, Monoterist (parasalcı )politikaların öne çıkması ve küreselleşme sürecin başlaması, alternatif yeni politikalar olarak bugüne kadar geldi.

Bugün 2008 de başlayan kriz henüz çözülmedi. Parasal genişleme  yalnızca spekülatif sermayenin karını arttırdı.  Eksi reel faize rağmen Çin dışında yeni yatırımlardan artış yaşanmadı. Küresel ölçekte balon devam ediyor.

 Dünya küreselleşmenin getirdiği bu kötü mirastan nasıl kurtulacak?

1)Öncelikle dünyanın bu güne kadar yaşadığından farklı bir siyasi huzurun sağlanması gerekir. Dünya barışı her halde insan doğasına aykırı geliyor. Buna rağmen İnsanlık isterse bu huzuru, tüm ülkelerde demokrasiyi getirerek kısmen sağlayabilir. Demokrasi, aynı zamanda  global dünyanın , ekonomik özgürlüğün ve serbest piyasanın ön şartıdır.

Birleşmiş Milletler , bütün ülkelerde demokrasi kararı alabilir mi ? Dünyadaki kargaşayı kar hanesine yazan ve dünya jandarmalığı yapan devletler  isterse  ve  silah ticareti yapan baronlar engel olmazsa , Birleşmiş Milletler kendi üyeleri için demokrasi şartını koyabilir ve demokratik olmayan ülkelere ,dikta rejimlerine  baskı yapabilir.

2) İkincisi olarak ,  aşırı kırılganlık kazanmış olan dünya para sistemi  yeniden yapılandırılmalıdır. Dünya para sistemini tek başına dolara bağımlı olmaktan çıkarmak gerekmektedir. Dünya para sistemini dolar yerine, Dolar, Euro ve Yen’den oluşan bir sepete bağlamak gerekmektedir. Bu sepette yer alacak her üç para da, ülkelerin GSYİH ile orantılı olmalıdır (Dolar, %47, Euro %38, Yen %15). Böyle bir sepete bağlanacak dünya para sistemi daha güvenli ve istismara imkan vermeyecek bir sistem olacaktır. ABD’nin dolar basarak dünyayı sömürmesi  önlenecektir. Kur savaşları ortadan kalkacaktır. İhracatta kur savaşları yerini kalite ve verimlilik yarışına bırakacak bu yolla dünya refahı artacaktır.   

Üçlü sepete bağlı para sistemine geçildikten sonra, on yıllık bir hazırlıkla dünya merkez bankası kurulmalıdır.

John Maynard Keynes 1944 yılında bir dünya merkez bankası kurulmasını önermiştir. Keynes’e göre bu banka bütün ülke merkez bankalarının üstünde bir uluslararası merkez bankası konumunda olacak ve Bancor adlı bir rezerv yaratabilecektir. Keynes’in önerisi bu gün için geçerli bir öneridir.  Birleşmiş Milletler kararı ile ve arkasında Birleşmiş Milletlerin olduğu bir dünya merkez bankası ve bu bankanın yaratacağı rezerv para Bancor (altın para), para sisteminde istikrar sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir