DÖVİZ KURU VE CARİ AÇIK

2002 yılında cari açık 0.6 milyar dolardı. 2003 te birdenbire arttı. 7.5 milyar dolara yükseldi. Bu güne kadar da 2009 kriz yılı hariç , giderek yükseldi. 2011 yılında toplam  cari açık  75 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Milli gelirin yüzde onuna  ulaşıyor.  G-20 ülkeleri içinde en yüksek cari açık veren ülkeyiz.

 

 

O kadar ki , bizden sonra ikinci sırada gelen İtalya’nın cari açığının milli gelire oranı  bizim üçte birimiz kadardır.

 

Cari açığın temel nedeni ,  2003 ten 2011 yılı ortalarına kadar döviz kurunun düşük kalmasıdır.

 

Büyüme  ve İç talebin yüksek olmasının da cari açığa etkisi vardır. Ancak  eğer kur düşük olmasaydı , ithal etmek yerine aramalı ve hammaddeyi içeride  üretirdik.  İç talebi karşılayacak mal üretimini içeride  yapabilirdik.

 

İthalat içinde aramalı ve hammadde toplam ithalatın yüzde 72’si kadardır. Eğer ara malı ve hammaddeyi içeride üretmiş olsaydık , yalnızca  içerde  olmayan hammadde , petrol ürünleri , teknoloji ve yatırım mallarını ithal edecektik. İthalatımız yarı yarıya düşecekti. İhracat geliri ve turizm gelirleri ile  ithalatı karşılayacaktık. Cari açıkta vermeyecektik.

 

Döviz kurunun düşük kalmasına , uygulanan dalgalı kur politikası ve sıcak para girişi neden olmuştur. Cari açıktan daha yüksek oranda sıcak para girdiği için ,  döviz fazlası oluşmuş ve bu fazla da kuru baskılamış ve düşük kalmasına neden olmuştur.  Ne var ki , giren sıcak para geçicidir.  Cari açıktan dolayı kaybettiğimiz dövizler  de  maalesef kalıcıdır.

 

Merkez  Bankası , 2003 yılı ve TÜFE bazlı reel kur endeksine göre , ekim ayında reel kur endeksi yüzde 106.5 ‘tir. Yani TL halen değerlidir. Denge kur seviyesi 1.90’dır. Denge kurunun  mutlaka  1.90 olması gerekmez. Biraz  altında veya biraz üstünde olabilir.

 

Dalgalı kur sistemini yıllarca dokunulmaz  ve düzeni sağlayan bir gizli el olarak gören hükümet  ve ekonomi yönetimi de bu sene kur artışının  gerekli olduğunu öngördü  ve fakat topu Merkez  Bankasına attı.  Merkez Bankası da önce kur artışı için bazı önlemler aldı , sonra daha da artacak korkusu ile kuru tutmak  içi bu defa ters önlemler aldı  ve fakat bocaladı.

Aslında  kur artışının cari açığı etkilemesi kısa sürede olmaz. Denge kurda cari açığın  çözülmesi zaman gerektirir. Zira Türkiye de 9 yıldır ekonomik  dengeler  düşük kura göre kurulmuş…  Dışa bağımlı bir üretim yapısı oluşmuştur.

 

Söz gelimi ,  bu sene  İhracatımız içinde motorlu kara taşıtları ve traktör ihracatı  ilk sırada yer almıştır.  9 ayda 11.8 milyar dolarlık ihracat yapmışız. Ne yazık ki aynı 9 ayda 12.7 milyar liralıkta ithalat yapmışız. Yine bu  9 ayda 4.8 milyar dolarlık binek otomobil ihracatımıza karşılık 6.1 milyar dolarlık ithalat yapmışız.

 

Hammadde ve ara malının içeride üretilmesi , bir geçiş dönemi içinde ancak ortaya çıkar. Kaldı ki bu süreçte kuru desteklemek için ayrıca Hükümetin aramalı ve hammadde üretimine teşvik etmesi gerekir. Ancak başbakanın, Dersim gibi spekülatif siyasi hesaplarda dışında ekonomide  böyle bir derdi olmadığı görünüyor.

 

Bu günkü dünyada , cari çığın çözülmesi daha fazla önemli hale gelmiştir  Lafla peynir gemisi yürümüyor.  Söz gelimi , Sayın Cumhurbaşkanı AB’ ye zavallı diyor. Ancak AB olmazsa  Türk ekonomisi  çöker. Çünkü bu sene ilk 9 ayda toplam ihracatımızın yüzde 47 ‘sini AB’(27) yapmışız … Buna karşılık ithalatımızın yüzde 38’ini AB’ den yapmışız . Yani dış ticarette AB bizim için önemlidir. Kaldı ki zavallı dediğimiz Avrupa’ya her yıl yaklaşık 10 milyar dolar  dış borç faizi ödüyoruz.  Yaklaşık 3-4 milyar dolar da kar  olarak  bizden  döviz çıkıyor.

 

Gerçekleri görmeden önlem alamayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir