DEVLETLE AYNI YATAĞA GİRENLER

Kriz yıllarında, hakkında çeşitli spekülasyonların yapıldığı bir işadamı “Devletle aynı yatağa girmem” demişti. Devleti siyasi iktidarlar yönetir… Çeşitli iktidarlar döneminde devletle aynı yatağa girenler de değişti. Siyasi iktidarla birlikte devletle aynı yatağa girenler, her dönemde spekülatif gelir sağladılar.
AKP iktidarında devletle aynı yatağa girenlerde yapısal değişiklik oldu. Bunun içindir ki, özel sektörde yeni büyükler ortaya çıktı. Eskiler buna kızıyor. TÜSİAD’ın telâşı da bu nedenledir.

AKP İktidarı tüm iş adamlarını, sanayicileri, uygulamakta olduğu düşük kur politikası ile mutlu etti. Zira, düşük kur ithalatı ucuzlattı. İşadamları içeride üretmek yerine, üretimde kullandıkları ara mallarını ithal etmeye başladılar. İç üretimde KOBİ’ler zora girdi. Büyük şirketler kazandı.

Yüksek faiz de işadamlarının işine geldi. Nasıl olsa ithalata ağırlık verdikleri için yatırım yapmıyorlardı. Bu defa iç faizlerin yüksek olmasından da yararlandılar. Dışarıdan yüzde 5 dolayında bir faizle döviz kredisi aldılar. Bunları YTL’ye çevirdiler. Yüzde 19, yüzde 20 faiz ile hazine bonosuna yatırdılar. Kur korkuları da yoktu. Çünkü sistem kuru baskılamak üstüne kurulmuştu.

AKP’nin yeni zenginler yaratması ve dünyada ekonomik konjonktürün inişe geçmesi, işadamlarını telâşlandırdı. Deniz bitince heyecan başladı.

Reel sektörün güveni düştü

Şimdi reel sektör hükümete ve piyasaya güvenim kalmadı diye haykırıyor.
Merkez Bankası ve TÜİK reel sektörde anket yapıyor. Bu anket sorularıyla reel sektörün ekonomiyi ve geleceği nasıl gördüğü ortaya çıkıyor. Reel sektör güven endeksi oluşuyor. Bu endekste 100’ün üstü güven altı güvensizlik demektir.

2007 Ağustos ayında reel sektör güven endeksi 114 iken, 2008 Haziran ayında güven sınırı olan 100’ün altına düştü. 98.3’e geriledi. Bu durum AKP iktidarında ilk defa oluyor.

                 Reel kesim güven endeksi

……………………………………………………..2007          2008
……………………………………………………Ağustos    Haziran
Reel Kesim Güven endeksi …………..114.2 ……..98.3
Genel Gidişat ……………………………….108.9 ……..62.2
Sabit Sermaye Miktarı ………………….121.3 ……..98.6

Reel sektör ekonomide genel gidişatı korkutacak boyutlarda kötü görüyor. Genel seçimlerden sonra 108.9 olan endeks değeri hızla geriledi ve haziran ayında 62.2’ye düştü.

Sabit sermaye miktarı da özel sektörün yatırım eğilimine paralel giden bir endekstir. Bu endeks de haziranda 100’ün altına düştü.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.