Devletin Görevi Para Değil İş Dağıtmaktır

Nüfusumuz yılda ortalama yüzde 1,4 oranında artıyor. Bu oran Yüksek bir orandır. Dünyada ortalama nüfus artış hızı yüzde 1,1’dir. ABD’ de yüzde 0,6 , Almanya’da yüzde 0,1 dir. Bu arada Yunanistan’ın nüfusu yılda 0,18 oranında azalmaktadır.

İller bazında nüfus artış hızı eksi olan illerimizde  vardır. Nüfus’u azalan illerden Batıya , Büyük şehirlere göç yaşanmaktadır. Sanayileşen ülkelerde köyden kente , sanayi bölgelerine işçi olarak nüfus hareketi yaşanır. Ancak Türkiye de kente gelenler , işsizlik oranı yüksek olduğu için işsiz kalmış ve büyük şehirlerde yoksul mahalleler oluşmuştur.

Bu nedenle Bir … Nüfus planlaması yapılmalıdır. İki…Nüfusu kendi bölgesinde tutmak için o bölgelere bizzat devlet yatırım yapmalıdır. Bu güne kadar Teşvikler bir sonuç vermemiştir. Çünkü , partizanlık, demokrasi , hukuk  ve bunlardan kaynaklanan güven sorunu özel yatırımların önünü kapatmıştır.

Türkiye‘de 1963 yılına kadar nüfus planlaması yapılmamıştır. 1923 ile 1963’te başlayan planlı dönemle birlikte, aile planlaması yapılmıştır. 2000’li yıllarda bu politikadan vazgeçilmiştir. Açıklanmayan ve bilinen gerekçe, nüfusun etnik yapısının, belirli etnik guruplar lehine bozulmasını önlemektir.

Ne var ki beş milyona ulaşan Suriyeli Araplar her ne halse etnik yapıda denge bozacak unsurlar içinde görülmüyor !

Aşağıdaki tabloda nüfusu binde onun üstünde azalan illerimiz yer alıyor. Nüfusu azalan illerimizin kendine özgü imkanları ve kaynakları mevcuttur.

Devletin bu alanlarda piyasaya girip, geçici bir dönem için  bizzat yatırım ve üretim yağması gerekir.

NÜFUSU BİNDE ONUN ÜSTÜNDE AZALAN İLLERİMİZ

Toplam-Total 13,9 Kastamonu -10,4
Artvin -18,2 Ordu -23,2
Bilecik -18,2 Rize -15,6
Çankırı -99,9 Sivas -11,9
Çorum -10,5 Tunceli -40,9
Giresun -12,2 Aksaray -10,1
Hakkari -19,3 Kırıkkale -12,6
Kars -12,1 Ardahan -16,2

Söz gelimi , Artvin ve Ardahan organik tarım ve arıcılık açısından özel bölgelerdir. Bu bölgelerde  yüksek rakımlı bölgelere has ve diğer arılara göre daha yüksek  verimi olan  Kafkas arısı mevcuttur. Dünya’da  organik Bal  talebi yüksektir. Bu bölgede ferdi teşebbüslerde  kapasite düşüktür. Bunun için de bal üretim maliyetleri  yüksektir.

Mesele bal üretiminin devletin organizasyonu altında yapılmasıdır.  Bu çerçevede  Üniversitelerde ihtisas okulları açılarak , devletin organizasyonu altında ortaklıklar kurularak , üretimin büyük çiftlikler şekline dönüştürülerek  daha yüksek verim alınabilir. Dünya ya ihraç edilebilir.

Ardahan’da  öztüketim yaygın ve bu nedenle emek ucuzdur. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir tekstil üretimi için binalar yaptı ve bunları gelen firmalara kira bedeli almadan tahsis ediyor.

2006 yılında Kars-Ardahan ve Iğdır Kalkınma Vakfı olarak bir projemiz vardı. Bu projeyi Kars-Ardahanlı iş adamları ve Tarım Bakanı ve bakanlık uzmanları ile birlikte tartıştık. Projemiz şöyle idi.

Kars-Ardahan ortak bir alan, söz gelimi birbirine yakın üç-beş köyde,  “Hayvansal Organik Ürünler Organize Sanayi Bölgesi”   kurulsun. Bu alana yakın bölgelerde, aynı zamanda besi organize sanayi bölgeleri  kurulsun.

Besi bölgelerinde:Hayvan Üretimi,Hayvansal atıkların ortak değerlendirilmesi (Biyogaz gibi )Ortak yem bitkileri üretimi,Ortak Mera kullanımı,Ortak süt sağma tesisleri yapılsın.
Üretim ve pazarlama alanında ise:Süt ve süt ürünleri fabrikası ,Soğuk hava deposu,Kalite kontrol amaçlı akredite laboratuvarı,Organize süt-süt tozu ve peynir imalatı yapılsın.

O zaman Avrupa Birliği hibe olarak Fabrikayı kuruyordu. Bizim önerimiz Devlet bu fabrikayı KİT haline getirsin ,  çalışanlara kısmen maaş kısmen de şirketin hisse senedini versin. Fabrikaya ürün satan çiftçinin de parasının yüzde onunu hisse senedi olarak versin. Zaman içinde devleti payı düşecek ve fabrika çalışanın ve köylünün malı olacaktı.

Aslında Nüfusu azalan illerin hepsinin kendine göre imkanları mevcuttur. Söz gelimi   Bilecikte Mermer ve seramik , Çankırı da kaya tuzu ve betonit , Çorumda Kızılırmak’ın suladığı alanda pirinç ve yem bitkileri , Tunceli’ de doğal su imkanları mevcuttur.

Siyasi iktidar , bütçe kaynakları ile  nüfusu azalan illerde yatırım yapmalı veya öncülük etmelidir. İşsize para dağıtmak yerine iş dağıtmalıdır.

 

One thought on “Devletin Görevi Para Değil İş Dağıtmaktır

  1. çok faydalı bir yazı muhalefet partileri hatta mhp el ele verip suriyelilerin ülkelerine dönmesi istenmelidir suriyelilerin yüksek dogum hızıyla türkiye araplaşıyor iş bulamayan türk gençlere hiç bir hak verilmezken suriyeliler türklerden daha çok hakka sahip araplar hakim olsun diyemi kurtarıldı bu ülke bir taraftan araplara satılan ülke toprakları…….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir