Devlet Hesaplarında Takiyye

Hazinenin kamu kurumlarından toplam olarak 99 milyar alacağı var. 2006 yılında devlet bütçesi 175 milyar dolar oldu.. Bir yıllık bütçe ile karşılaştırsak bu 99 milyar YTL ‘ nin ne kadar büyük olduğu ortaya çıkar.
Üstelik hazinenin bu alacakları içinde 42 milyar YTL’nin zamanı geçmiş.. Yani borcu olanlar bu borcunu ödememiş..
Hazine devletin kasasıdır.. Eğer alacağını almazsa açığını borçlanmayla veya halkın vergileriyle kapatır.. Hazinenin borçlanması da gelecek yıllardaki vergi gelirlerine bu günden yazılmış olan bir çektir.. Başka bir ifade ile hazinenin aldığı bu borçlar yine halktan toplanacak vergilerle ödenecektir.

Kamu Kurumları hazineye olan borçlarını ödemezse , bunları da halk vergileri ile ödeyecektir.

99 milyar YTL tutan hazine alacağının , 78 milyarı( TMSF ) tasarruf mevduatı sigorta fonundandır.. Nedeni batık bankalardır.. Batık bankalar , devlet yönetiminin zaafı veya ihmali sonucu battı.. Bazı banka sahipleri bu bankaların içini boşalttı.. Dışarıya götürdü veya kullandı.. Hazine bu batık bankaların dış borcunu ve iç borcunu kapattı.. Şimdiye kadar ödenenler dışında , bu nedenle TMSF’nin 78 milyar YTL daha borcu var.. kaldı ki , bunun 37 milyarı da ödenmemiş .. vadesi geçmiş.. TMSF’nin bu borcu ödemesi için , banka batıranlardan tahsil etmesi gerekir.. banka batıran Borç öder mi ? ödemez.. O halde bu borçları da halk ödeyecektir.. yani bir yerde banka batıranlar , çaldıklarını halkın cebinden çalmışlardır.. Bu hırsızlığa siyasi iktidarlara da göz yummuştur.
Öte yandan , belediyeler de hazineye 13 milyar borçludur.. En yüksek borcu olanlar milyar YTL olarak Ankara büyük şehir (2.1 ) , Ankara EGO genel müdürlüğü (1.3 ) , İzmir Büyükşehir (1.4 ) ve İzmit Büyükşehir ( 3.6 ) dır.

Belediyelerin hazineye borcu iki açıdan Önemlidir…

Birisi , bu günkü başkanlar borç yaparak gelecekteki yöneticileri zora sokmaktadır.. gelecek yönetimlere kötü miras bırakmaktadırlar.. gelecek yönetimlerin iş yapma kapasitelerini daraltmaktadırlar.
İkincisi , belediyeler nedeniyle toplam kamu açığı artmaktadır. Belediyelerin , açığı bütçeye yansımadığı için , bütçe açığı daha düşük görünmektedir..

Ayrıca merkezi hükümette bazı harcamaları , bazı hizmetleri bütçe dışında belediyeler yaptırmak suretiyle ve belediyeleri borçlandırmak suretiyle , bütçe açığını daha düşük göstermekte , yani takiyye yapmaktadır.

 

HAZİNENİN TAHSİL EDEMEDİĞİ ALACAKLARI
(ŞUBAT 2007)
Milyon YTL
Mahalli idareler 5.260
TMSF (Tasarruf Mevduat Sigorta Forma ) 36.592
Finansal olmayan kuruluşlar 216
KİT’LER 195
İZGAZ(İzmit Gaz Dağıtım) 21
TOPLAM 42.057.286

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir