DEVLET BORÇLARI KÖTÜ YÖNETİYOR

Borç yönetimi borcun kendisi kadar önemlidir.. Borç yönetimi ‘’ Devletin borç alması , bu borcu geri ödemesi , Borçlanma kağıtlarının piyasada alınıp- satılması , gerektiği zaman ve zeminlerde, veya faiz yükünü düşürmek için , devlet  bor senetlerinin geri satın alınması , Borcun YTL ve döviz cinsinden bileşiminin ayarlanması , Borç vadelerinin uzun tutulması için önlem alınması ‘’ nı  yönetmek demektir.

İyi bir borç yönetimi , doğru verilerle ve isabetli tahminlerle mümkün olur .. Bu anlamda :

·       Kamu borç yükü konusunda derli-toplu ve ekonomik analiz yapmaya uygun veri bulmak imkanı yoktur.

·       Kamu net borç stoku aldatıcı sonuçlar vermektedir.. Aslında hazinenin borçlanma ihtiyacını gösteren kamu net borç stoku ile devletin gerçek borç yükü birbiriyle , kasten karıştırılıyor..  Kamu net  borç yükü , devletin ve toplumun yükümlülükleri ve borcun  ekonomik etkileri açısından yanıltıcı sonuçlar vermektedir.. Örneğin Net borç stoku olarak , hazinenin kullandığı ve faiz verdiği 12 Katrilyon tutan işsizlik fonu, borç stoku olarak sayılmıyor.

·       Borç Takası kurumların performansını ölçmede etkin çalışıp çalışmadığı konusunda yanıltıcı bir uygulamadır.

·       Yine yalnızca konsolide bütçe borç yükünün yayınlanması,yeterli değildir. Diğer kamu kurumlarının borçları da sistematik olarak yayınlanmalıdır..

·       Yine halen borç stoku 3-5 ay gecikmeli yayınlanıyor.

·       Dış borçlarda Kamu ve Özel Dış borçların ekonomik etkileri aynıdır.Yalnızca ödeme yükümlülüğü açısından kamu ve özel Dış borç anlamlıdır.GSMH’ ye  etki ve döviz ihtiyacı gibi ekonomik etkileri açısından ayrım yapmanın anlamı yoktur.Bu anlamda toplam dış Borç Stoku da epey gecikmeli açıklanıyor.

·       Mamafih yalnızca Kamu dış borç yükü olarak alırsak , 2004 yılında dış borç stoku 4.2 milyar dolar artmıştır.. Toplam dış borç yükü ise aynı yılda 16.4 milyar dolar artarak , 161.7 milyar dolara çıkmıştır. Bu nedenle yalnızca Kamu borç yükü , ekonomik açıdan , planlama açısından yanlıştır.

Çözüm olarak ..Borç iradesini hazineden ayırıp,uzman bir kuruluşa devretmek  gereklidir..Bu uzman kuruluş “Borç İdaresi Kurumu”dur.

Borçları yönetmek hazineni ikinci işidir. Eğer bağımsız bir borç idaresi kurulursa,piyasa işlemleri yaparak, Borç yükünü daha kolay azaltır.Ayrıca konsolide bütçeden bu kuruma  ödenek ayrılır.Böylece anapara ve faiz ayrımı yapmadan borç yükü daha iyi takip edilir.

Yine borç idaresi kurumu,psikolojik olarak iç borçları ödeme niyetinin olduğu imajını verir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.