DEVLET BÜTÇESİ BAKKAL HESABINA DÖNDÜ

Devlet bütçesinde bir taraftan gelir tahminleri, (vergi , ceza, devlet mallarının satış ve kiralanmasından sağlanan gelirler ) diğer tarafta yapılacak harcama ödenekleri  (personel giderleri, devletin yapacağı yatırım giderleri, cari harcamalar  ve sosyal güvenlik gibi açıklarla, tarıma destek gibi devlet yardımları ) yer alır. Aradaki fark bütçe açığıdır.. Bu fark da borçla kapatılır.  

Hükümetler gelir ve gider ayarlaması yaparken , aynı zamanda bunların yaratacağı  ekonomik ve sosyal etkileri de hesaplarlar.. Hesaplamaları gerekir.. Bu nedenle bütçe aynı zamanda ‘’Hükümetlerin  mali planıdır..’’ deniliyor.   

Bizim bütçeler, hiçbir zaman mali plan olmadı.. Çünkü  hiç kimse ayağını yorganına göre uzatmak niyetinde olmadı.. Eldeki kaynaklar en iyi bir şekilde ve en verimli şekilde kullanılmadı.. Yalnızca  popülist amaçlarla kullanıldı. 

1) Bu hükümet işi daha da abarttı.. Bir yıl önce kendi yaptığı mali plana uymadı.

                                                                           Milyar
                                                                          ————–

Mali planda ödenek  tavanı     …………………162
2007  Bütçe ödeneği              ………………….204
Fark ……………………………………………..% 26

Mali planda yedek ödenek………………………1.2
2007 bütçe  ödeneği……………………………..2.3
Fark  ……………………………………………%  92

·     Yedek ödenekteki yüzde 92 ‘lik artış , Hükümet AKP ‘li belediyelere  destek ve bu ödeneği diğer popülist amaçlı ödenekler dönüştürme imkanı veriyor.

·     Ödenek tavanının aşılması Ek vergilere, yeni vergilere ve vergi oranlarında  artışa veya gizli açıklara   neden oluyor..

2) Faiz dışı fazla hedefinde kamuoyu ve IMF’ yi kandırmak için hülle yapılıyor .

·     Bütçeden yapılması gereken hizmetlerin bir kısmı belediyelere yaptırılıyor.. Belediyeler borçlanıyor.. Veya kamu kurumlarına olan borçlarını ödemiyor.. Örnek Ankara Belediyesi’nin TÜPRAŞ’a olan 1 milyar YTL üstündeki borcu.

Faiz dışı fazla vermenin gerekçesi , kamunun borç yükünü azaltmaktır.. Oysa iç borç stoku AKP döneminde artmıştır. 2002 yılına göre 2006 ekimde iç borç stokundaki artış yüzde 75 oldu.

3) Bütçedeki  kur hedefi gerçekçi değildir.

YTL’nin aşırı değer kazanması ve cari açığın büyüklüğü , kur artışını gerekli kılıyor. Oysaki 2007 yılında Dolar kuru hedefi de  1.470 YTL’ olarak alınmıştır..

·     Bütçede dış borç karşılığı olarak konulan  ödenek, dolar kuru üzerinden hesap ediliyor..  Eğere kur 1.470 ‘i geçerse , dış borç karşılığı için ayrılan ödenek de az kalacak.. Bu defa bütçe açığı artacaktır.

2007 Enflasyon hedefinin tutması da tamamıyla kura bağlıdır.

Öte yandan bütçede özelleştirme gelirlerinden beklenen gelir de  abartılıdır.. Bunun nedeni 2007 bütçe açığını daha düşük göstermektir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir