DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ

Dünyayı bekleyen en büyük tehlike , insanların , insan haklarını ve demokratik özgürlüklerini kaybetmesidir. Ne yazı ki , geldiğimiz noktada birçok gelişmiş ülkenin sömürü ve çıkar hırsı , dünyada insan haklarının ve demokratik özgürlüklerin giderek yok olmasına neden oluyor.  

Küreselleşme sürecinin zengin ve fakir ülke farkını artırması , aynı zamanda  dikta rejimlerini de besliyor. Geçim derdine düşen insanlar , siyasi istismarlara ve vaadlere daha kolay inanıyor. 

Son on yıl öncesine kadar Dünyada demokratikleşme artmışken , petrol ve kur savaşları ile , arap baharı ile , son yıllarda gerilemeye başlamıştır. 

 

 

Freedom house ( Dünya Özgürlükler evi ) her sene bütün ülkelerde anketler yapmakta ve insan hakları ve demokratik özgürlükler endeksi yayınlamaktadır. Ülkeleri aynı ülkede yaptığı anket sonucuna göre, İnsan hakları ve demokratik özgürlükler açısından, Özgür, yarı özgür ve Özgür olmayan ülkeler olarak tasnif etmektedir.  

Dünya da 1985 yılı ile 2005 arasında , özgür ülke sayısı 25’ten 38’e çıkmıştır. Ne var ki son on yıllarda  yeniden 31’e gerilemiştir .(Aşağıdaki tablo )  

 

Diktatörler dünyayı hiçe sayıyor… Buna karşılık İnsan hakları ve demokrasiyi , siyaseti ve ekonomik hedeflerin önünde tutarız diyen  Avrupa Birliği ve işine geldiği zaman diktatörlerle savaşıyorum diyen ABD’ nin gıkı çıkmıyor. 

İran ve Rusya Türkiye yi yakından ilgilendiren iki ülkedir.  İrandaki mollar rejimi ve Putinin diktatörüğü tüm dünyayı rahatsız ediyor. Ne var ki aynı Putin 4 Mart 2012 tarihinde yapılan seçimler sonucu yüzde 63,6 oyla Rusya Federasyonu’nun 3. kez devlet başkanı seçildi. 1917 devrimin yapan Rus halkının nasıl oluyor da demokrasiye bu kadar duyarsız  kaldığını insan anlamakta zorlanıyor. 

Bu gün Bağımsız devlet topluluğunun 9 üyesinin  hiç birinde Demokrasi yoktur. Bu ülkelerin Fredom House 2016 insan hakları ve demokratik özgürlükler endeksine göre statüleri  şöyledir : 

 İran da Özgür olmayan ülke statüsündedir. İranda demokratik kesim , Şaha karşı Hümeyniyi destekledi. Bahman Nirumand  ‘’İranda soluyor Çiçekler ‘’ kitabında solcuların Demokrasi vaadiyle nasıl aldatıldıklarını açıklıyor. 

Dünya  Neden böyle oldu sorusuna gelince… Bunun  dört temel nedeni var…  

Birincisi , gelişmiş ülkelerin çıkar hesaplarını demokrasiden daha önde tutmalardır.   

İkincisi iç siyasi hesaplar ve istismarlardır. 

Üçüncüsü siyasi kayırmacılıktır.  

Dördüncüsü ise popülizmdir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir