DİCLE BÖLGESİNDE ELEKTRİĞİN YÜZDE 7I’İ KAÇAK

Türkiye de elektrikte kayıp kaçak oranı ortalama olarak yüzde 14 oldu. En yüksek kaçak oranı Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ‘i kapsayan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş bölgesinde meydana geldi… 2012 de bu bölgede kaçak oranı yüzde 71 oldu. Bu oran üç yıl önce yüzde 65 idi. Anlaşılan bu bölgede neredeyse kimse elektrik parası vermiyor.

Kaçak oranında ikinci sırada Bitlis, Hakkâri, Muş, Van’ın yer aldığı Van gölü Elektrik Dağıtım A.Ş’ geliyor. Kaçak oranı yüzde 53’ tür.

Elektrik kaçağının en az olduğu bölge ise yüzde 5,8 ile Trakya bölgesi oldu. İstanbul’un Anadolu yakası ( Ayedaş ) yüzde 6,9 ile en az kaçağın olduğu kinci sırada geldi. Bu sorun yıllardır Türkiye’de tartışılıyor.


Öte yandan, Türkiye de çıkarılan kömürün büyük kısmı elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Halen Türkiye de elektrik enerjisinde kurulu gücün yüzde 19,2 ‘si kömüre dayalıdır. Geçen sene Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) elektrik üretimindeki kömür payının yüzde 41’e çıkacağını açıklamıştı.

Elektrik üretiminde en büyük payı doğalgaz almaktadır. Doğalgaz ithal edildiği için, hem cari açığı artırmakta, hem de dış politikada stratejik manevra imkânlarımızı daraltmaktadır.

Buna karşılık en büyük kaynağımız hidrolik baraj ve akarsudan yeterince faydalanamıyoruz. Aşağıdaki tablo Türkiye de elektrik enerjisi kurulu güç dağılımını vermektedir. Hidrolik akarsu ve Hidrolik baraj birlikte alınırsa, elektrik üretimindeki payı yüzde 35,2 ‘dir.

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜÇ DAĞILIMI ( 31.03.2014 )

YÜZDE PAY

JEOTERMAL

0,5

RÜZGAR

4,5

TERMİK

9,2

HİDROLİK AKARSU

10,0

KÖMÜR

19,2

HİDROLİK BARAJLI

25,2

DOĞAL GAZ

31,3

Yine Türkiye de elektrik kilovat fiyatları dünya ortalamasına yakındır. Aşağıdaki tablodan görüleceği gibi, Özbekistan, Arjantin, Çin ve Rusya’da elektrik fiyatları bizden daha düşüktür. ABD ile yakın düzeyde, Meksika, Fransa ve Almanya’dan daha düşüktür.

BAZI ÜLKELERDE ELEKTRİĞİN KİLOVAT FİYATI

TÜRKİYE

CENT (DOLAR

KONUT

16,7

SANAYİ EN DÜŞÜK TÜKETİM

13,1

SANAYİ EN YÜKSEK TÜKETİM

9,8

ARJANTİN

6,0

ÇİN

9,0

RUSYA

9,0

MEKSİKA

19,0

ÖZBEKİSTAN

5,0

FRANSA

19,0

ABD

15,0

ALMANYA

31,0

Elektrik üretiminde çevre hassasiyeti, bizdeki doğal kaynakların daha etkin kullanılmasını önlemektedir. Bu alanda daha iyi teknolojiler kullanılarak hem çevreye zararlar önlenebilir. Hem de kaynaklarımızın daha etkin kullanılması sağlanabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.