Çocuklar ve Gençlerde Gelecek Endişesi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD)  36 üye ülke ile bazı diğer ülkelerde 17 yaş ve altı çocuklarda nüfus ortalama gelirine göre hesaplanan  ‘’ Çocuklarda göreceli yoksulluk oranı ‘’raporunu açıkladı.

Rapor ;  çocuklarda göreceli gelirin ,  ortalama nüfusa göre daha düşük düzeyde  kaldığını ve bazı ülkelerde  çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan  uzak olduğunu gösteriyor.

36 OECD üyesi içinde Çocuklarda göreceli gelir yoksulluk oranının en yüksek olduğu ülke ise Türkiye  oldu.  Türkiye’yi ikinci sırada İsrail takip ediyor.

Çocuk yoksulluk oranının en düşük olduğu ülke ise Danimarka ve ikinci sırada Finlandiya geliyor. Bu ülkelerde, eğitim ve sağlık desteği ,  burs ve sosyal güvenceler diğer ülkelere göre daha düzenli ve daha yüksektir.

BAZI OECD ÜLKELERİNDE ÇOCUK (17 YAŞ VE ALTI )
YOKSULLUK ORANI
EN YOKSUL
BEŞ ÜLKE
ÇOCUK
YOKSULLUK
ORANI
EN İYİ
BEŞ ÜLKE
ÇOCUK
YOKSULLUK
ORANI
TÜRKİYE 25,3 DANİMARKA 2,9
İSRAİL 23,2 FİNLANDİYA 3,3
İSPANYA 22,1 SLOVENYA 7,0
ŞİLİ 21,1 G.KORE 7,1
ABD 20,9 İZLANDA 7,2

Öte yandan TÜİK 2016 verilerine göre Türkiye’deki 17-24 yaş  çocukların yüzde 38’i ‘’şiddetli maddi yoksunluk’ içinde yaşıyor. Üstelik bu oran 2014 yılında yüzde 36.2 iken iki yıl içinde 2 puana yakın artıyor.

Çocuklarda yoksulluk , , ebeveynlerle iletişimi, sağlık ve eğitim şartlarını negatif yönde değiştiriyor . Toplumun  , ekonomik , sosyal ve insani gelişmesini olumsuz etkiliyor.

Çocuğun eğitimini ve çalışma potansiyelini de olumsuz etkiliyor. Mamafih , OECD’ ni eğitim ve iş durumunu gösteren raporları  da Türkiye için iç açıcı değil.

OECD’nin ‘Eğitime Bir Bakış 2017’ raporu ‘’ na  göre, Türkiye’de 15-29 yaş arasındaki her 3 gençten biri hem eğitimde değil hem de işi yok. Bu yaş gurubunda  yüzde 33.2 oranıyla OECD ülkeleri içinde  en kötü durumdadır.

Türkiye 15-24 yaş gurubu olarak ta italya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

36 OECD ÜLKESİNDE EĞİTİMDE VE İSTE OLMAYAN GENÇ
NÜFUS ( 20- 24 YAŞ ) ORANI (EN KÖTÜ 10 ÜLKE)
  ORAN(YÜZDE)
İTALYA 33,9
TÜRKİYE 33,2
YUNANİSTAN 28,1
İSPANYA 27,2
MEKSİKA 25,3
KOLOMBİYA 24,8
KOSTA RİKA 22,5
SLOVAKYA 18,8
İZLANDA 19,8
MACARİSTAN 18,4

Ayrıca aynı rapora göre Türkiye OECD’ye göre daha fazla öğrenci eğitimini yarıda bırakıyor.

18 yaş düzeyinde ortaöğretim ve yükseköğretime katılım oranı yüzde 46 iken OECD’de bu ortalama yüzde 76’ya  yükseliyor ve bu oranla Türkiye son sırada yer alıyor.

TÜİK’ te temmuz ayı işsizlik istatistiklerinde , eğitimde ve işte olmayan 17-24 yaş arasındaki gençlerin ortalama oranını yüzde 27.7 ve kadınlarda ise yüzde 37.2 olarak açıkladı. Yani eğitimde ve işte kadınlar daha geri durumdadır.

Cumhuriyet Türkiye’si eğitimi bedava yaparak  yetenekli  gençlere eğitimin önünü açmıştı. İlk okuldan sonra yetenekli öğrenciler imkanı olmasa da , devlet parasız yatılı okullarında okuyordu.

Bu gün parası olmayanları , Fetö gibi tarikatlar ele geçiriyor. Amaç bu gençlere eğitim  vermek değil , ideolojik olarak militan yetiştirip devleti ele geçirmek ve düzeni değiştirmektir.

Türk eğitim derneği gibi dernekler , tarafsız ve objektif sınav yaparak yurt dışına öğrenci gönderiyor. Ancak tarikatlar , dini vakıflar yurt dışına yalnızca istediklerini  gönderiyorlar.

Vakıf Üniversitelerinde yıllık ücret  30-40 bin liradan başlıyor. Devlet Üniversiteleri de uzaktan eğitim gibi paralı eğitime yöneldi.

Eğitim sosyal faydası kişiye olan özel faydasından daha yüksektir. Eğer  gençler üstünde özel hesaplar yapılırsa , gençlere ve topluma zarar yazar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir