CHP ‘NİN SANAYİLEŞME PLANI

CHP’nin seçim programı olan ‘’ Pusula 07 ‘’ de , ekonomik yaklaşımı yalnızca büyümeye dayanan bir  yaklaşım  olarak görünmüyor . Hem  büyüme ve hem de sosyal gelişmeye  dayanan bir ‘’ iktisadi gelişme ‘’ yaklaşımı şeklinde ortaya çıkıyor. .

 

CHP ‘nin bu hedefini , Globalleşmenin dinamikleri ve kuralları içinde, ulusal çıkarlarımızı koruyacak  bir çerçevede gerçekleştireceği anlaşılıyor.  

 

CHP iktisadi gelişmeyi sağlamak için ‘’ Ulusal sanayileşme politikası ‘’ uygulayağını ifade ediyor.

 

Bu nedenle yeni bir sanayileşme planı yapmıştır. Bu planın temel hedefi yatırım ortamı oluşturmak ve işsizliği çözmektir.

 

 

Yatırım ortamı oluşturmak  için CHP’ şu önlemleri alacağını  söylüyor.

 

1.Ekonomide kırılganlığın  ve riskin  azaltılması .

 

Sıcak para ekonomide kırılganlığı artırdı. Risk ve bağlı olarak reel faizler arttı.  Vergi koymadan , yasak getirmeden  sıcak parayı iyi yönetmek gerekir. Bu da teşvik ve kolaylık getirerek , sıcak parayı  fiziki yatırımlara ve uzun vadeli devlet tahvillerine yönetmekle mümkün olur.

 

Ekonomide kırılganlık ve risk azalınca , reel faizlerde düşer. Yatırımlar için olumlu ortam oluşur.

 

2. Kamu  altyapı  yatırımlarının  tamamlanması .

 

 Kamu altyapı yatırımlarını tamamlayarak   özel sektör yatırımları için altyapı oluşturulması hedefleniyor.      

 

3.Kamuda yolsuzluğun önlenip -şeffaflığın  sağlanması .

 

Yolsuzluklar , piyasada rekabeti bozuyor.  Siyasi iktidara olan güveni azaltıyor. Sermaye açısından risk oluşturuyor. Bu nedenle , ciddi anlamda risk alacak uzun dönemli yeni yatırım sermayesi gelmiyor. Aynı şekilde yerli sermaye de yatırım yapmak istemiyor. 

 

CHP milletvekili adaylarından dokunulmazlığın kaldırılması için taahhütname aldı. Dokunulmazlıklar kalkarsa , yolsuzluğun siyasetçi ayağı kesilmiş olur.

 

Bu anlamda ,Merkezi Devlet ve Belediyelerin yapacakları işler açık olarak belirlenip , belediyelerin ihale yasası dışına çıkartılmış olan işlerin yeniden yasa kapsamına alınması , Ayrıca belediyelerin bütçeleri  ve  harcamaların da  Meclis ve Sayıştay denetiminden geçirilmesi önem kazanıyor.   2004 yılından beri ne olduğu bilinmeyen özelleştirme giderlerinin ,  kamu oyuna açıklanması ve  Bu yolla devlette şeffaflık sağlanması , yolsuzlukta ikinci ayağı oluşturan  bazı bürokratların yolunun  da kesileceği düşünülüyor.    

 

Devlette şeffaflık artarsa  uygun bir yatırım ortamı oluşacaktır.

 

4) Kayıt dışı istihdamın  önlenmesi .

 

Türkiye de toplam istihdam 22.6 milyondur. Bunun 10.6 milyonu kayıt dışı istihdamdır. İstihdam üzerindeki vergi , prim ve kesintilerin , maliyet içindeki payı yüzde 42 ‘dir.  CHP asgari ücretin tamamını vergi dışı tutacak ve istihdam üzerindeki bu yükleri de AB ortalamsı yüzde 25’e  indirecektir. Bu takdirde kayıt dışı istihdamın önemli bir kısmı kayıt altına girecektir. Çünkü yüksek istihdam yükü , kayıt dışılığı zorlamaktadır. Bu oran düşürülürse, kayıt altına alınacak yeni  istihdam nedeniyle devletin geliri de aratacaktır.

 

Kayıt dışı istihdam da haksız rekabet yaratmakta ve yatırım ortamını  olumsuz etkilemektedir.

 

5) İzin maliyetlerini düşürüp , bürokrasinin önlenmesi .

 

Yatırımlarda , belediyeye ödenen imar harçları ve denetim giderleri ile Merkezi devletin bürokrasi nedeniyle uzayan  izinler  maliyetleri artırmaktadır. Bu maliyetler  yatırımları caydırmaktadır. Bütün bunlar daha kolay  ve  E devlet içinde , örneğin on –line olarak gerçekleşecektir. Bürokratın keyfi davranışı ve beklentileri önlenecektir. 

 

6) Yatırımlara  destek verilmesi .

 

Etkin sektörlerde yatırımlara verilen devlet desteği artırılıp , ayrıca nakit teşvikleri yapılması hedef alınmaktadır.

 

7) Sanayi için , ara eleman ve kalifiye işgücü sağlanması .

 

CHP programına göre , Lise düzeyinde teknik eğitime  ağırlık verilecektir. Öğrenci yeteneğine göre meslek liselerine yöneltilecektir. Bu yolla sanayi için ara eleman yetiştirilecektir.

 

Yüksek öğrenimde , ihtiyaca göre eğitim programları yapılarak , işgücü planlaması yapılacaktır.  Üniversite sanayi işbirliği için daha net yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir