CHP NİN İŞ BANKASINDAKİ HİSSELERİ

CHP’ nin İş Bankasındaki hisseleri zaman zaman tartışma konusu oluyor.  Zira iş Bankası hisselerinin yüzde 28.09’u, Atatürk Hisseleri olarak CHP ‘ye miras olarak kalmıştır.

İş Bankası’nın ortaklık yapısı şöyledir:

           İş Bankası Munzam Sandık Vakfı: yüzde 40.25

           Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) yüzde 28,09

           Halka açık pay: yüzde 31.66

İş Bankası Türkiye’nin ikinci en büyük bankasıdır. Üstelik Birinci olan Ziraat Bankası, devlet Bankasıdır. Özel bankalar içinde en büyük banka İş Bankasıdır. (Aşağıdaki Tablo )

 

 

 

İş Bankasına ortak olmasına rağmen CHP’nin bankadan bir kuruş geliri yoktur. Yani hisselerin yalnızca kuru Mülkiyeti CHP’ nindir.  Atatürk’ün vasiyeti çerçevesinde mülkiyeti Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait olan bu hisselerin temettü geliri, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na bırakılmıştır.

 

Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de Türkçeyi incelemek ve gelişmesi için çalışmak amacıyla Atatürk’ün öncülüğü ile kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları, dönemin edebiyatçıları olan Sâmih Rif’at, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri’dir.

1934’te yapılan kurultayda Cemiyetin adı, Türk Dili Araştırma Kurumu; 1936’daki kurultayda ise Türk Dil Kurumu olmuştur.

Türk Dil Kurumu Demokrat Parti döneminde, 1955’ten başlayarak ve sonrasında çeşitli dallarda ödüller verdi. 1983’te T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine alındıktan sonra Türk Dil Kurumu ödülleri kaldırıldı.

Türk Tarih Kurumu ise Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacı ile yine  Gazi Mustafa Kemal’in öncülüğünde 12 Nisan 1931‘de kurulmuş bir araştırma kurumudur.

Türk Tarih Kurumu da 1983 yılından itibaren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu‘na bağlı bir kuruluş durumuna gelmiştir

CHP iş bankası yönetim kuruluna üç yıl için 4 üye teklif etmektedir. 1999- 2002 yılları arasında bu görevi yapanlardan birisi de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’dur. CHP özellikle ekonomi, işletme ve Hukuk alanında eğitim yapmış olanları yönetim Kurulunda görevlendirmiştir.

Bu şartlarda CHP’ ye bankacılık yapan parti denilebilir mi? Doğrusu bankacılık yapıyor demek yerine, Bu gün Başbakanlığa bağlı olan Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun gelirlerine bekçilik yapıyor demek daha uygun olur. 

İş Bankasında en büyük hisse İş bankası munzam sandık vakfına ait olduğu için, Banka fiilen çalışanlar tarafından yönetiliyor. Çalışanlar kendi malını daha titiz koruyor ve daha içten çalışıyorlar. CHP ‘ den giden 4 yönetim kurulu üyesi de destekliyor. Bu şartlarda Hisseleri CHP’ den alınsın diyenlerin, Başka çözüm önerenlerin kafasının içinde neler var? Az- çok anlaşılıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir