ÇİFTÇİYİ VE VE ÇALIŞANI İSTİSMAR ETMEK GÜNAHTIR

Siyasi iktidar durdu durdu, seçim yılı gelince çiftçiyi ve çalışanları hatırladı. Bazı kararlar aldı.. Ancak bu kararlar tamamıyla aldatıcı kararlardır.. Toplumun ağzına bir parmak bal çalmak istedi.. Bunu bile beceremedi.

A) Bakanlar kurulu 20 kasım 2006 kararı,  organik tarım ve sertifikalı  tarıma, hayvancılık ve arıcılığa ve diğer tarıma, Ziraat Bankası kanalıyla  yüzde 60 ile yüzde 25 arasında indirimli kredi  kararı aldı.. Kararda  sertifikalı tarım ve hayvancılık gibi alt sektörler sayıldıktan sonra, ’’diğer’’ denilmekte ve bu diğer için yüzde 25 kredi desteği verileceği ifade edilmektedir… Ancak:

1)   Diğer tarım dediği toplamın üçte ikisidir.

2)   Karara göre daha önce kredi alıp borcu olanlar veya borcu ertelenmiş, taksitlendirilmiş olanlar, üreticiler bu indirimden yararlanamayacaktır. Çiftçinin  çoğunun  borcu olduğuna göre, çoğunluk bu indirimden yararlanamayacaktır.

3)   İndirim devamlı değil yalnızca 2007 yılı içindir. Başka bir ifade yalnızca seçim yılı içindir.  

4)   Yine faiz farkı ilgili yıl bütçelerine konulan ödenekten karşılanır deniliyor. Bu sene bütçe meclise verildiğine göre Anlaşılan hükümetin niyeti, bu farkı 2008 bütçesine aktarmaktır..  

5)  

AKP iktidarında, çiftçinin reel geliri azaldı. ‘5 milyon nüfusun 4 milyondan fazlası tarımı terk etti. Tarımsal hammadde üretimi geriledi, ithalatı arttı. Özetle 4 yıldır işçiyi ezen bir siyasi iktidar şimdi seçim yılı diye çiftçinin ağzına bir parmak bal veriyor.

B) Vergi iadesinin kaldırılıp, aslında yarım – yamalak bir özel indirimin getirilmesi, çalışanın kaybetmesine ve kayıt dışılığın artmasına neden olacaktır.

1) Vergi iadesi yerine, brüt asgari ücretin bir kısmından vergi  alınmayacak. Doğrusu tamamı olmalıydı. Kaldı ki bu sistem çalışana yansımaz.

Çünkü, çalışanın vergisini, işverenler brüt ücretten keserek, maliyeye ödüyor. Çalışanın gelir vergisi azalınca, işverenler maliyeye daha az stopaj ödeyecek..   

Çalışanlar, işe girdiklerinde ellerine geçecek net gelire bakıyorlar. Net gelir üzerinden pazarlık yapıyorlar. Brüt ücretin ne olacağına, ödenecek vergi ve primlere bakmıyorlar. Emekli olmaya yakın yıllarda  brüt ücret akıllarına geliyor. Bu nedenle asgari ücretin bir kısmının vergi dışı kalması, işverene yarayacaktır. İşveren daha az vergi ödeyecektir. Çalışana bir hayrı olmayacaktır.

 3) Vergi iadesi , KDV kaçağını  azaltıyordu. Çalışanlar nasıl olsa iade alacağını bilerek KDV pazarlığı yapmıyordu.. Ödenen KDV gelir ve kurumlar vergisi için otomatik kontrol görevi (verginin vergiyi kontrol etmesi ) görüyordu.

4) Kiralarda, kira tespitinde maliye bu bilgilerden yararlanıyordu.

Özet olarak, köylü ve işçilerin lehine diye alınan kararlar, aslında her iki kesimi aldatmaya yöneliktir. Zaten sıkıntıda olan insanları aldatmak ise günahtır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir