ÇİFTÇİ ÜVEY EVLAT MI?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 26. Olağan Genel Kurulu’nda Başbakan Davutoğlu, kendi iktidarlarında tarım üretiminin arttığını, oysaki önceki dönemde, Kılıçdaoğlu’nun bakanlık teklif ettiği Kemal Dervişin Çiftçilere desteği kaldırmayı planladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu ise ‘’ Tarım Kanunu’nun 21. Maddesine göre, 2014’te tarıma 17 milyar destek ayrılması gerekirken, 9 milyar verildi. Çiftçinin son 7 yılda verilmeyen bu destek alacağı 44 milyardır ‘’ dedi.

1.2001 krizinde IMF desteği ve Kemal Derviş bakan yapılarak ‘’Türkiye güçlü ekonomiye geçiş programı ‘’isimli bir istikrar programı hazırlandı.

Bu programda ‘’ Tarımsal destekleme Fiyatları öngörülen enflasyonu aşmayacak şekilde artırılacak ve kuruluşların finansman imkanları dikkate alınarak miktar kısıtlamasına gidilecektir ‘’ deniliyordu.


Burada 2011 yılında programı hazırlayanlar, gerçekleşecek enflasyonun öngörülen enflasyon hedefinden daha yüksek olacağını biliyordu. Bu nedenle tarımsal desteklerin öngörülen enflasyon kadar artırılacağını planlayarak, tarımsal destekleri fiilen düşürmeyi tasarladılar. Mamafih 2002 için öngörülen enflasyon yüzde 20 iken gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 29.75 oldu.

IMF ve Dervişin tahmin edemediği ise, koalisyon ortaklarının o tarihte 15 milyon olan çiftçi nüfusu es geçmeyeceği ve bu programa uymayacakları idi. Mamafih, 2001 yılında bütçesinde tarımsal destekler için 1 milyar 33 milyon lira ayrılmışken, 2002 bütçesinde bu rakam yüzde 81 oranında artırılarak 1 milyar 868 milyon liraya çıkarıldı.

Bu nedenle de Başbakan, Derviş tarım desteklerini kesti demiyor, planladı diyor.

2. Kılıçdaroğlu’nun çiftçiye eksik destek sözü ise, 18 Nisan 2006 tarihinde Meclisten geçen, 5488 sayılı tarım kanununun 21 maddesinde ‘’tarımsal destekler Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde birinden az olamaz ‘’ deniliyor.

AKP iktidarı 2007 yılından itibaren yürürlükte olan bu kanuna uymadı. Bu güne kadar tarımsal desteklerin GSYH ‘ya oranı yüzde 0.5 ile 0.6 arasında değişti.

Dahası, 2014 yılında Meclisin Bütçe de kabul edilen tarımsal destek ödeneğine de uymadı. Kısıntı yaptı. Söz 2014 yılı tarımsal destekler şöyle oldu.

3.Tarım kesimi, Öteden beri tarımsal girdi maliyetlerinin yüksek olduğundan yakınıyor.

Çiftçi mazot desteği alıyor ve fakat yaklaşık 4 liradan aldığı mazot maliyetlerini telafi etmiyor. Çiftçinin sloganı, yat sahibine 1 lira bize 4 lira şeklindedir. Çiftçide ÖTV siz mazot istiyor.

Gübre fiyatları ise,2002 yılından beri yüzde 300 ile yüzde 500 arasında arttı. Buna karşılık Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, 2002 yüz olarak alırsak 2015 Şubat ayında 291 oldu. Yani gübre fiyatlarının altında arttı .(Aşağıdaki Tablo )

Bu sonuçlar çiftçinin üvey evlat olarak görüldüğünü çok net olarak gösteriyor.

MAZOT VE GÜBRE FİYATLARI (TL) VE ARTIŞ ( YÜZDE )

 

2002 2015 ARTIŞ
MAZOT 1,10 3,86 351
A.SÜLFAT(21) 162 585 361
A.NİTRAT(26) 176 820 466
A.NİTRAT (23) 193 950 492
ÜRE 237 1075 453
DAP 354 1550 438
20X20 254 1090 429
TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYAT EN. 100 100 291 291

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir