İÇERİDEN TOPLAYIP DIŞARIYA VERİYORUZ

Vergiler de iktisat ve Maliye politikasının birer aracıdır… Veri konulurken veya oranlar artırıldığında, getireceği hasılat yanında ne götüreceğine de bakılır…

Ne var ki, bizde aynı vergi aynı  günde iki defa değişiyor..

Ekonomik ve sosyal etkileri dikkate alınmıyor… Çünkü vergi sistemine  artık değişik gözle bakılıyor…

Örneğin Bazı mallarda ÖTV‘nin artırılması artık bana garip gelmiyor… Hatta bu artışlar vergi sisteminden beklenen hedeflere de uygundur… Bu hedefin ne olduğunu ve neden yapıldığını uygulama gösteriyor…

1)Ekonomik maliyetler topluma yayıldı…

Batık bankaların, arpalık olarak kullanılmış olan sosyal güvenlik açıklarının  maliyeti topluma yayıldı..   maliyetleri de borçlanma ve dış borçlanma yoluyla topluma yayılıyor..

Krizden sonra, yangını önleme sloganıyla toplumun tepkisi bastırıldı… Ancak şimdi yangın yok deniliyor… Yine maliyetler gizli yolla, yani borçlanma yoluyla topluma yayılıyor.

Batan bankaların yurt dışına kaçırdıkları veya kendi firmalarında batırdıkları 50 milyar dolar borç olarak topluma yayıldı.. İstanbul yaklaşımı gibi yaklaşımlarla iflasları önlemenin maliyeti de halka aynı yolla yansıdı.

Bu gün finans sistemini düzeltmek  adı altında , bankalara tanınan gizli avantajların (örneğin döviz yerine hazinenin dövize endeksli kağıdını tutmak) maliyeti  de aynı şekilde  topluma yansımaktadır.

Bu gibi gizli maliyetlerin toplum kısa dönemde farkına varmaz. Ancak orta ve uzun dönem de, şimdi olduğu gibi fakir sayısı artar. Sosyal anarşi, kapkaç artar.

2) içeriden kısıp , dışarıya veriyoruz..

Fakir fukaradan  vergi toplandı..  İşçinin ve çiftçinin reel  geliri  düzeltildi.. Bu kaynaklar Cari dış açık yoluyla dışarıya  transfer edildi.. Yani uygulanan politikalar fakir fukaranın elindekini avucundakini alıp , dışarıya aktaran bir içeriden emme – dışarıya  basma tulumba gibi çalışıyor.

Açıkça görünüyor ki Hükümet Vergileri artırıp faiz dışı fazla veriyor… Cari açık vererek bu kaynakların dışarıya transfer olmasına yol açıyor.

Mamafih, IMF’de “Cari açığın çözmek için  daha  yüksek faiz dışı fazla verin ‘’diyor .

Faiz dışı fazla için bir yandan vergiler artırılırken , diğer yandan devlet altyapı yapmıyor. Bu şartlarda  halkın yüzde 90 hizmet almadan vergi veriyor. Yani, toplum hem hizmet almıyor.. Hem de  dışarıya kaynak aktarmak için çalışıyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir