BİZ ÇALIŞIYORUZ, BAŞKALARI YİYOR

Osmanlı İmparatorluğu’nu herkes bir yandan yedi. Yine de külleri üstünden Türkiye yükseldi. Şimdi, son 6 yıldır, AKP hükümeti bir yandan dışarıya kaynak transferine aracılık ediyor… Bir yandan da fakirden alıp- zengine dağıtıyor.
AKP iktidarında yurt dışına 185 milyar dolarlık karşılıksız kaynak transferi oldu. Cari açık , dış ekonomik ilişkilerden uğradığımız zarardır. Bu zarar AKP ‘nin düşük kur politikası nedeniyle oldu.

AKP İktidarında yurt dışına kaynak transferi
                      ( 2003 – 2007 )

…………………………………….. Milyar Dolar

Cari açık………………………………..123.3
Kâr transferi ………………………………5.0
IMF’ye faiz………………………………….4.4
Kamunun dış borç faizi……………..24.3
Özel sektörün dış borç faizi ………28.3
TOPLAM ______________      185.3

Fakirin vergisi zenginin faizine

MALİYE ve Hazine fakirden vergi topluyor, zengine yüksek reel faiz ödüyor. Zengin daha zengin- fakir daha fakir oluyor. Maliye verginin üçte ikisini, ÖTV ve KDV şeklinde dolaylı vergi olarak, fakir ve zenginin aynı oranda ödediği vergilerle topluyor. Bu vergilerle hazine bütçenin dörtte birini üç- beş bin kişiye yüksek reel faiz olarak veriyor… Hazine fakirden vergi alıp, zengine faiz dağıtan emme- basma tulumba gibi çalışıyor.

Örneğin , 2007 yılında hazine 40.4 milyar YTL faiz dağıttı. Bu faiz ödenen borç anaparanın yüzde 41.7 ‘si kadardır.

Millet borç içinde

BORÇLANMA yaşamanın zorunlu bir aracı oldu. AKP halkı borçlandırdı.

KİM, NEREYE BORÇLANDI?
                                                                                   Milyar YTL
Tüketicilerin bankalara olan borçları /                        94.0
İşverenlerin SSK ‘ ya olan prim borcu /                       6.4
İşverenerin prim borcu- gecikme faizi /                       5.1
Esnaf ve bağımsız çalışanların Bağ-Kur’a borcu      26.1
Çiftçinin birikmiş borcu /                                                6.8
Mükelleflerin ödeyemediği vergi borcu /                      6.0
Kesilmiş fakt alınmamış vergi cezası /                          8.0
Toplam                                                                         162.4
(Kaynak : ASO)

Halkın İmkanı olsaydı vergi borcunu öderdi , ceza ve faiz yüküne girmezdi.

Özel sektör de borçlandı

Özel sektörün dış borcu 150 milyar dolara yükseldi. Oysaki özel sektörün dış borcu 2002 yılında 43 milyar dolar idi. AKP iktidarında özel sektörün dış borcu yüzde 344 oranında yani 3.5 kat arttı.

Son beş yılda toplam 116 milyar dolar olan cari açık ya dış borçla, ya sıcak para ile ( kısa vadeli olduğu için sıcak para da kısa vedli dış borç demektir. ) veya varlık satışı ile finanse edildi.

Her halükârda bugün toplumda servet azalması var. Yarın borç ödemede fakirleşme olacaktır. Ayrıca satılan varlıkların ve şirketlerin kâr transferi olacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir