BÜYÜMEDE GERİ SAYIM …

Bu yılın ilk çeyreğinde , Gayri Safi  Yurt İçi Hasıla (GSYH)  , geçen yılın aynı çeğreğine göre yüzde 3.2 oranında büyüdü… Büyüme oranı Geçen sene ilk çeyrekte yüzde 11.9 olmuştu. 2011 yılı büyüme oranı da yüzde 8.5 olmuştu.

 

 

 

İlk Çeyrekte Fert başına GSYH’ da büyüme ise yüzde 2 dolayında oldu.

Maliye Bakanı büyümede gerilemeyi , Avrupa Birliği sorunlarına bağlıyor… Elbette  ki  Avrupada’ki  ekonomik sorunlar, Türk ekonomisini de etkileyecektir. Ancak , Avrupa da sorun olmadığı yıllarda da , Türkiye de büyüme zıg-zag’lı bir seyir göstermiştir. Söz gelimi 2008 kriz yılında Türkiye Avrupa  ortalamasından daha fazla daralmıştır.  

Bir –iki yılın dışında Türkiye gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalmıştır. 2000 yılı ile 2012 yılları arasında  geçen 13 yılda , 2001yılında – 5.7 ve 2009 yılında da yüzde – 4.8  oranında  büyüme yaşadık. Oysaki  2009 da   dünya gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 2.6 oldu.

2009 yılında da büyüme düşük , yüzde 0.9 oldu. Sonuçta 2010 ve 2011 yılı yüksek büyüme oranlarına rağmen ve  Türkiye bu senede yüzde 3.5 büyürse , 13 yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 4.5 oluyor. Bu oran gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındadır.

Sayın  Babacan ve Sayın Şimşek , Avrupa ekonomisini yönetme iddiasında bulunmak yerine Türkiye de zig-zag’lı büyümenin yerine istikrarlı büyümeyi yönetsinler.

Açıklanan İlk çeyrekte , yalnızca madencilik sektöründe eksi büyüme oldu. En yüksek büyüme Bankacılıkta yüzde 4.8 ve tarımda yüzde 4.5 oldu. GSYH içinde en yüksek paya sahip İmalat sanayiinde ise büyüme daha düşük , yüzde 2.7 oldu.

——————————————————————————————–       

2012, I. ÇEYREK  BAZI SEKTÖRLERDE BÜYÜME

                  ( 1998 SABİT FİYATLARI İLE )

                                               G.S.Y.H                                

SEKTÖR                                İÇİNDEKİ PAYI                     BÜYÜME ORANI

TARIM                                                 4.2                             4.5

MADENCİLİK                            0.6                     -0.6

İMALAT SANAYİ                     26.1                 2.7

İNŞAAT                                               5.8                               2.8

TİCARET                                          13.4                                  0.9

MALİ ARACI KURUL.             12.2                 4.8               

———————————————————————————————

Öte yandan ilk çeyrekte büyüme oranının düşmesine , iç talepteki düşüş etkili oldu. Söz konusu ilk çeyrekte , Yurtiçi özel  tüketim artışı geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0.3  oldu.  Kamu tüketimi ise yüzde 9.6 oranında arttı. Ancak ilk çeyrekte özel tüketimin GSYH  içindeki  payı yüzde 71.9 , kamu tüketiminin payı ise yüzde 5.5  tir.

———————————————————————————————  

2012 İLK ÇEYREK  YATIRIM VE TÜKETİM

                                               G.S.Y.H

SEKTÖR                                İÇİNDEKİ   PAYI                               BÜYÜME ORANI

YURTİÇİ  ÖZEL  TÜKETİM          71.9                                                        0.3

DEVLETİN NİHAİ

TÜKETİM HARCAMALARI             5.5                                                       9.6

 

GAYRİ SAFİ SABİT

SERMAYE OLUŞUMU                    25.8                                                    1.6

——————————————————————————————

 

Neden  İstikrarsız Büyüme yaşıyoruz… Satır başları ile söylersek …

Temel sorun plansızlık ve politikasızlıktır…  Sıcak para ve düşük kur, üretim ve istihdam dengesini bozdu.   AKP iktidarı, devleti zayıflattı. Devlet yatırım yapmıyor…Finans sektörü ile reel sektör arasındaki denge bozuldu…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.